[STEMsmart] Nước chảy
[STEMsmart] Nước chảy
VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Trong tuần đầu tiên của chủ đề Nước kỳ diệu, trẻ sẽ: 

 • Khám phá phản ứng của nước khi được đổ vào các bề mặt khác nhau
 • Tìm hiểu về chất lỏng có hình dạng của vật đựng chúng
 • Sử dụng các dụng cụ khác nhau để vận chuyển nước, quan sát và miêu tả sự chuyển động của nước trên các dụng cụ đó
 • Làm quen với tính chất của nước qua câu chuyện Mọi người đều ướt!
 • Khám phá khởi nguồn, dòng chảy của dòng sông thông
 • Ôn lại chữ cái Nn, âm /n/ và từ Nước.
[STEMsmart] Chìm hay nổi
[STEMsmart] Chìm hay nổi
VND 1,000,000 6 Sections 46 Lessons

Trong tuần này, trẻ sẽ học về các vật có thể nổi hoặc chìm. Trẻ sẽ: 

 • Khám phá những vật chìm hoặc nổi được làm từ những vật liệu khác nhau;
 • Sáng tạo thuyền từ nhiều vật liệu và khám phá vật liệu đó nổi hay chìm trong nước;
 • Nghe và xem một số truyện đọc và đoạn băng để tìm hiểu thêm về hiện tượng chìm và nổi trong những điều kiện khác nhau;
 • Học chữ cái Tt, âm /t/ và từ Thuyền.
[STEMsmart] Xây đường nước
[STEMsmart] Xây đường nước
VND 1,000,000 6 Sections 47 Lessons

Trong tuần này trẻ sẽ tiếp tục khám phá chuyển động của nước, cách tạo ra dòng nước và thay đổi dòng nước. Trẻ sẽ: 

 • Tiếp tục tạo các dòng sông bằng cách đào đường cho nước chảy
 • Bắt đầu lên kế hoạch và xây dựng những đường nước rộng hơn và phức tạp hơn
 • Tìm hiểu về đập và xây dựng đập
 • Tiếp tục sử dụng các dụng cụ để vận chuyển nước
 • Lắng nghe những câu chuyện theo chủ đề giúp củng cố kiến thức của trẻ về khái niệm nước chảy và giúp trẻ khám phá dòng nước trong đại dương
 • Tìm hiểu về cửa biển: đoạn cuối của dòng sông là nơi sông đổ ra biển
 • Cùng ôn lại chữ cái Ss và Đđ, âm /s/ và /đ/, từ Dòng sông và Con đập.
[STEMsmart] Nước chảy đi đâu?
[STEMsmart] Nước chảy đi đâu?
VND 1,000,000 6 Sections 47 Lessons

Trong bài này, trẻ sẽ khám phá nơi những dòng nước chảy về: biển và đại dương. Trẻ sẽ:

 • Khám phá các đại dương và châu lục trên trái đất;
 • Ôn lại về sự bay hơi của nước và nhận biết nước biển bay hơi có thể tạo ra muối;
 • Nhận biết các tầng đại dương, so sánh thứ tự và màu sắc của từng tầng;
 • Tìm hiểu về sự ô nhiễm biển và một số tác nhân gây ra ô nhiễm;
 • Suy nghĩ và tìm ra các biện pháp hạn chế ô nhiễm và bảo vệ biển;
 • Nghe và xem các truyện đọc theo chủ đề để cùng các nhân vật trong truyện tìm hiểu những vẻ đẹp của biển và đại dương ở trên bề mặt và dưới đáy sâu;
 • Ôn lại chữ cái Đđ, âm /đ/ trong từ Đại dương và chữ cái Ss, âm /s/ trong từ Sinh vật biển.