[STEMsmart] Xây đường nước

VND 1,000,000 6 Sections 47 Lessons

Course Description

Trong tuần này trẻ sẽ tiếp tục khám phá chuyển động của nước, cách tạo ra dòng nước và thay đổi dòng nước. Trẻ sẽ: 

  • Tiếp tục tạo các dòng sông bằng cách đào đường cho nước chảy
  • Bắt đầu lên kế hoạch và xây dựng những đường nước rộng hơn và phức tạp hơn
  • Tìm hiểu về đập và xây dựng đập
  • Tiếp tục sử dụng các dụng cụ để vận chuyển nước
  • Lắng nghe những câu chuyện theo chủ đề giúp củng cố kiến thức của trẻ về khái niệm nước chảy và giúp trẻ khám phá dòng nước trong đại dương
  • Tìm hiểu về cửa biển: đoạn cuối của dòng sông là nơi sông đổ ra biển
  • Cùng ôn lại chữ cái Ss và Đđ, âm /s/ và /đ/, từ Dòng sông và Con đập.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST04.3] Lời mở đầu
[SST04.3] Mục tiêu học tập
[SST04.3] Bản ghi webinar (Video 01:38:18)
[SST04.3] Thư gửi phụ huynh
[SST04.3] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST04.3] Cùng hát: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.3] Cùng trò chuyện: Vũng nước
[SST04.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Nhánh và Vũng
[SST04.3] Cùng xem: “Dòng nước di chuyển đồ vật”
[SST04.3] Cùng đọc: Chèo, chèo, chèo thuyền
[SST04.3] Cùng chơi: Gấu, Gấu, Cá!
[SST04.3] Cùng học âm: Âm đầu /s/
[SST04.3] Cùng học chữ cái: Tô chữ cái (“Ss”)
[SST04.3] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST04.3] Cùng hát: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.3] Cùng trò chuyện: Đường nước
[SST04.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Tạo đường nước
[SST04.3] Cùng khám phá: Lũ và sạt lở đất
[SST04.3] Cùng đọc: Chiếc thuyền đồ chơi
[SST04.3] Cùng vẽ và viết: Phiêu lưu trên đại dương
[SST04.3] Chơi chữ: Đoán từ (/đ/)
[SST04.3] Cùng học chữ cái: Tô chữ cái (“Đđ”)

Ngày 3

[SST04.3] Cùng hát: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.3] Cùng trò chuyện: Dùng dụng cụ vận chuyển nước
[SST04.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Từ đây tới kia
[SST04.3] Hoạt động nhóm: Xây đường nước
[SST04.3] Cùng xem: “Câu chuyện một dòng sông”
[SST04.3] Chơi chữ: Đánh vần
[SST04.3] Chơi chữ: Trò chơi tạo vần
[SST04.3] Cùng học chữ cái: Tập viết (“Ss”)

Ngày 4

[SST04.3] Cùng hát: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.3] Cùng trò chuyện: Dụng cụ mới
[SST04.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Ống nước
[SST04.3] Cùng đọc: Chiếc thuyền đồ chơi
[SST04.3] Cùng vẽ và viết: Di chuyển trên dòng nước
[SST04.3] Chơi chữ: Chẻ câu
[SST04.3] Cùng học chữ cái: Tập viết (“Đđ”)

Ngày 5

[SST04.3] Cùng hát: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.3] Cùng trò chuyện: Con đập
[SST04.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Xây dựng đập nước
[SST04.3] Cùng xem: “Xây đập nước”
[SST04.3] Cùng đọc: Chèo, Chèo, Chèo thuyền
[SST04.3] Cùng đọc: Lựa chọn của giáo viên
[SST04.3] Chơi chữ: Viết từ
[SST04.3] Cùng học chữ cái: Săn chữ cái ("Đđ") và từ Đập Nước
[SST04.3] Tổng kết
[SST04.3] Kết nối gia đình