[STEMsmart] Nước chảy

VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Course Description

Trong tuần đầu tiên của chủ đề Nước kỳ diệu, trẻ sẽ: 

  • Khám phá phản ứng của nước khi được đổ vào các bề mặt khác nhau
  • Tìm hiểu về chất lỏng có hình dạng của vật đựng chúng
  • Sử dụng các dụng cụ khác nhau để vận chuyển nước, quan sát và miêu tả sự chuyển động của nước trên các dụng cụ đó
  • Làm quen với tính chất của nước qua câu chuyện Mọi người đều ướt!
  • Khám phá khởi nguồn, dòng chảy của dòng sông thông
  • Ôn lại chữ cái Nn, âm /n/ và từ Nước.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST04.1] Lời mở đầu
[SST04.1] Mục tiêu học tập
[SST04.1] Bản ghi webinar (Video 01:20:43)
[SST04.1] Thư gửi phụ huynh
[SST04.1] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST04.1] Bài hát chào hỏi: “Nắm tay vòng quanh”
[SST04.1] Cùng trò chuyện: Làm quen với nước
[SST04.1] Cùng khám phá (Ngoài trời): Khám phá nước trên các bề mặt
[SST04.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Nước không có hình dạng cố định
[SST04.1] Cùng đọc: Mọi người đều ướt
[SST04.1] Cùng học chữ cái: Chữ Nn và từ “Nước”
[SST04.1] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Nn")
[SST04.1] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST04.1] Bài hát chào hỏi: “Nắm tay vòng quanh”
[SST04.1] Cùng trò chuyện: Tìm hiểu thêm về nước
[SST04.1] Cùng khám phá (Ngoài trời): Những dòng sông
[SST04.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Đo lường dòng nước
[SST04.1] Cùng vẽ và viết: Lập biểu đồ
[SST04.1] Cùng xem: “Tạo dòng sông”
[SST04.1] Cùng học chữ cái: Âm /n/
[SST04.1] Cùng học chữ cái: Tô chữ (“Nn”)

Ngày 3

[SST04.1] Bài hát chào hỏi: “Nắm tay vòng quanh”
[SST04.1] Cùng trò chuyện: Nước chảy chỗ trũng
[SST04.1] Cùng khám phá (Ngoài trời): Thay đổi dòng chảy của nước
[SST04.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Thay đổi dòng chảy
[SST04.1] Cùng xem: “Câu chuyện một dòng sông”
[SST04.1] Cùng vẽ và viết: “Dòng sông”
[SST04.1] Chơi chữ: Đoán từ (/n/)
[SST04.1] Cùng học chữ cái: Tập viết (“Nn”)

Ngày 4

[SST04.1] Bài hát chào hỏi: “Đi bộ nào”
[SST04.1] Cùng trò chuyện: Vận chuyển nước
[SST04.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Đổ và phun nước
[SST04.1] Cùng xem: Chú bé giọt nước
[SST04.1] Cùng chơi: Đi lên trên, xuống dưới, vòng quanh và đi qua
[SST04.1] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái (/n/)
[SST04.1] Chơi chữ: Điệp phụ âm (/n/)

Ngày 5

[SST04.1] Bài hát chào hỏi: “Đi bộ nào”
[SST04.1] Cùng trò chuyện: Phun và bơm
[SST04.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Đổ, phun và bơm
[SST04.1] Cùng xem: Tài nguyên nước
[SST04.1] Cùng học chữ cái: Săn chữ cái ("Nn") và từ Nước
[SST04.1] Ôn tập
[SST04.1] Kết nối gia đình