[STEMsmart] Free Sample
[STEMsmart] Free Sample
VND 0 2 Sections 12 Lessons

Đây là một phần của chủ đề học "Đường xá và các điểm giao cắt", nằm trong Chương trình giáo dục mầm non STEMsmart.

Khi đăng ký sử dụng Chương trình giáo dục mầm non STEMsmart, bạn sẽ có trọn bộ các chủ đề học theo định hướng STEM dành cho trẻ mầm non, với mỗi tuần một chủ đề học mới trong suốt năm học. Xem các chủ đề học STEMsmart tại đây.

Nếu bạn đang triển khai một chương trình song ngữ hoặc quốc tế, bạn có thể sử dụng Chương trình giáo dục mầm non STEMsmart bằng cả hai hoặc nhiều ngôn ngữ. STEMsmart hiện đã được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ! 

Nếu có câu hỏi nào liên quan đến Chương trình Giáo dục mầm non STEMsmart, bạn có thể gửi câu hỏi đến cho chúng tôi qua link này hoặc gửi email đến admin@stemsmart.net