[STEMsmart] Nước chảy đi đâu?

VND 1,000,000 6 Sections 47 Lessons

Course Description

Trong bài này, trẻ sẽ khám phá nơi những dòng nước chảy về: biển và đại dương. Trẻ sẽ:

  • Khám phá các đại dương và châu lục trên trái đất;
  • Ôn lại về sự bay hơi của nước và nhận biết nước biển bay hơi có thể tạo ra muối;
  • Nhận biết các tầng đại dương, so sánh thứ tự và màu sắc của từng tầng;
  • Tìm hiểu về sự ô nhiễm biển và một số tác nhân gây ra ô nhiễm;
  • Suy nghĩ và tìm ra các biện pháp hạn chế ô nhiễm và bảo vệ biển;
  • Nghe và xem các truyện đọc theo chủ đề để cùng các nhân vật trong truyện tìm hiểu những vẻ đẹp của biển và đại dương ở trên bề mặt và dưới đáy sâu;
  • Ôn lại chữ cái Đđ, âm /đ/ trong từ Đại dương và chữ cái Ss, âm /s/ trong từ Sinh vật biển.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST04.4] Lời mở đầu
[SST04.4] Mục tiêu học tập
[SST04.4] Bản ghi webinar (Video 01:27:11)
[SST04.4] Thư gửi phụ huynh
[SST04.4] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST04.4] Bài hát chào hỏi: “Baby Shark”
[SST04.4] Cùng trò chuyện: Biển và đại dương
[SST04.4] Cùng xem: Đại dương? Biển? Sông? Hồ?
[SST04.4] Cùng khám phá: Vị trí các đại dương
[SST04.4] Cùng chơi: Nhanh chân tìm chỗ của mình
[SST04.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Bản đồ đại dương
[SST04.4] Cùng học chữ cái: Chữ Đđ và từ “Đại dương”
[SST04.4] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Đđ")
[SST04.4] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST04.4] Bài hát chào hỏi: “Bé yêu biển lắm”
[SST04.4] Cùng trò chuyện: Các tầng đại dương
[SST04.4] Cùng khám phá: Ba tầng đại dương của bé
[SST04.4] Cùng đọc truyện: Xin chào, đại dương!
[SST04.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Sóng triều trên biển
[SST04.4] Cùng vẽ và viết: Kỳ nghỉ ở biển
[SST04.4] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Đđ”)
[SST04.4] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái (/đ/)

Ngày 3

[SST04.4] Bài hát chào hỏi: “Baby Shark”
[SST04.4] Cùng khám phá: Nước bay hơi
[SST04.4] Cùng xem: Chú bé giọt nước
[SST04.4] Cùng đọc thơ: Mưa
[SST04.4] Cùng đọc truyện: Xin chào, đại dương!
[SST04.4] Cùng khám phá: Nổi hay chìm
[SST04.4] Cùng sáng tạo: Bức tranh nước mặn
[SST04.4] Chơi chữ: Đoán từ (/đ/)
[SST04.4] Cùng học chữ cái: Tập viết (“Đđ”)

Ngày 4

[SST04.4] Bài hát chào hỏi: “Baby Shark”
[SST04.4] Cùng trò chuyện: Sinh vật biển
[SST04.4] Cùng khám phá: Động vật có xương sống và không xương sống
[SST04.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Sinh vật biển của bé
[SST04.4] Cùng đọc truyện: Mèo Pete - Pete thợ lặn
[SST04.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Bé thám hiểm đại dương
[SST04.4] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Ss”)
[SST04.4] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái (/s/)

Ngày 5

[SST04.4] Bài hát chào hỏi: “Bé yêu biển lắm”
[SST04.4] Cùng xem: Hai tuần dưới biển
[SST04.4] Cùng trò chuyện: Ô nhiễm biển
[SST04.4] Cùng khám phá: Các cách làm sạch biển
[SST04.4] Cùng đọc truyện: Mèo Pete - Pete thợ lặn
[SST04.4] Cùng học chữ: Viết từ Đại dương
[SST04.4] Tổng kết
[SST04.4] Kết nối gia đình