[STEMsmart] Dừng lại và lắng nghe
[STEMsmart] Dừng lại và lắng nghe
VND 1,000,000 6 Sections 46 Lessons

Trong tuần này của chủ đề học, trẻ sẽ khám phá thế giới âm thanh. Trẻ sẽ bắt đầu nhận biết âm thanh to/nhỏ và cách thay đổi âm lượng của âm thanh. Trẻ sẽ: 

 • Phân loại âm thanh: to/nhỏ, khám phá các vật liệu tạo nên âm thanh to/nhỏ;
 • Sử dụng những bộ phận khác nhau trên cơ thể (tay, chân, bàn chân, miệng) để tạo âm thanh to/nhỏ;
 • Đi khám phá âm thanh ngoài trời và tìm nguồn của những âm thanh đó;
 • Đọc và viết những bài thơ về âm thanh;
 • Học về âm thanh của vùng quê qua đoạn băng theo chủ đề;
 • Lập bản đồ âm thanh trường học dựa trên sơ đồ trường học và với sự hỗ trợ của phần mềm đo tiếng ồn;
 • Làm quen với chữ cái Dd và Yy và các từ Đêm và Yên lặng.
[STEMsmart] Tạo ra âm thanh
[STEMsmart] Tạo ra âm thanh
VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Trong tuần đầu của chủ đề này, trẻ sẽ tiếp tục mở rộng những khám phá về âm thanh của mình trong những tuần học trước và sáng tạo âm nhạc. Trong tuần này trẻ sẽ:

 • Khám phá những cách tạo ra âm thanh khác nhau như kéo, gõ, di;
 • Tập trung chú ý các đặc điểm của âm thanh như âm lượng, cao độ và âm sắc; chú ý cách tạo đặc điểm của âm thanh với giọng nói;
 • Khám phá những vật liệu khác nhau để tạo ra các nhạc cụ, ví dụ như đàn ghi ta cao su;
 • Xem sách và nghe truyện đọc chủ đề âm nhạc để nhận biết vẻ đẹp và sức mạnh của âm nhạc;
 • Ôn lại với chữ cái  và từ “Âm nhạc”.
[STEMsmart] Thay đổi âm thanh
[STEMsmart] Thay đổi âm thanh
VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Trong tuần này, tiếp tục chủ điểm “Sáng tác nhạc”, trẻ sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc và tự sáng tác âm nhạc. Trẻ sẽ:

 • Tiếp tục khám phá những cách khác nhau để tạo ra âm nhạc với nhiều vật liệu khác nhau;
 • Bắt đầu khám phá lắng nghe âm thanh và trò chuyện qua ống;
 • Xem đoạn băng theo chủ đề để mở rộng những quan sát về việc sáng tạo và lắng nghe âm thanh qua ống;
 • Tiếp tục tập trung vào các đặc điểm của âm thanh như âm lượng, cao độ và âm sắc;
 • Tiếp tục tìm hiểu khái niệm rung;
 • Phát triển sự đánh giá về âm nhạc thông qua hoạt động di chuyển và vẽ theo nhạc;
 • Lắng nghe một số câu chuyện và bài hát để phát triển từ vựng về âm thanh, nhịp điệu và từ mới theo chủ đề âm nhạc;
 • Làm quen với chữ cái “Nn” và “Tt”, âm /n/ và /t/; từ Nhỏ và To.
[STEMsmart] Vận động theo nhạc
[STEMsmart] Vận động theo nhạc
VND 1,000,000 6 Sections 37 Lessons

Trong tuần cuối của chủ đề “Sáng tác nhạc”, trẻ sẽ khám phá phản ứng của bản thân về mặt cảm xúc thông qua di chuyển của cơ thể với những loại hình âm nhạc khác nhau. Trong tuần này, trẻ sẽ:

 • Khám phá các nhạc cụ và đặc điểm âm thanh của các nhạc cụ đó;
 • Thảo luận sự tác động của âm nhạc lên cảm xúc và so sánh ảnh hưởng của các loại hình âm nhạc khác nhau;
 • Bắt đầu tự sáng tác âm nhạc bằng giọng nói và nhạc cụ đồ chơi;
 • Bắt đầu hợp tác cùng sáng tác và biểu diễn âm nhạc;
 • Lắng nghe một số truyện đọc, để làm quen với các từ vựng mới và hiểu cách âm nhạc kết nối con người;
 • Ôn lại chữ cái “Nn”, âm /n/ và từ “Nhạc cụ”.