[STEMsmart] Chìm hay nổi

VND 1,000,000 6 Sections 46 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ học về các vật có thể nổi hoặc chìm. Trẻ sẽ: 

  • Khám phá những vật chìm hoặc nổi được làm từ những vật liệu khác nhau;
  • Sáng tạo thuyền từ nhiều vật liệu và khám phá vật liệu đó nổi hay chìm trong nước;
  • Nghe và xem một số truyện đọc và đoạn băng để tìm hiểu thêm về hiện tượng chìm và nổi trong những điều kiện khác nhau;
  • Học chữ cái Tt, âm /t/ và từ Thuyền.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST04.2] Lời mở đầu
[SST04.2] Mục tiêu học tập
[SST04.2] Bản ghi webinar (Video 01:40:37)
[SST04.2] Thư gửi phụ huynh
[SST04.2] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST04.2] Bài hát chào hỏi: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.2] Cùng trò chuyện: Khái niệm chìm và nổi
[SST04.2] Cùng khám phá (Ngoài trời): Chìm và nổi
[SST04.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Túi đồ vật
[SST04.2] Cùng đọc: Chiếc thuyền đồ chơi
[SST04.2] Cùng xem: “Bảo tàng cá” (Peep và Thế giới rộng lớn)
[SST04.2] Cùng vẽ và viết: Cuốn sách Chìm! Nổi!
[SST04.2] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Tt")
[SST04.2] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST04.2] Bài hát chào hỏi: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.2] Cùng trò chuyện: Chìm? Nổi?
[SST04.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Chìm hay nổi?
[SST04.2] Cùng xem: “Làm vật chìm hoặc nổi”
[SST04.2] Cùng đọc: “Ai làm chìm thuyền?”
[SST04.2] Chơi đoán chữ: Đó là con gì? (/t/)
[SST04.2] Cùng học chữ cái: Tô chữ cái (“Cc/Chìm – Nn/Nổi”)

Ngày 3

[SST04.2] Bài hát chào hỏi: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.2] Cùng trò chuyện: Thuyền nổi
[SST04.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Thuyền nổi
[SST04.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Chìm thuyền
[SST04.2] Cùng xem: “Bảo tàng cá” (Peep và Thế giới rộng lớn)
[SST04.2] Cùng chơi: Chìm hay Nổi
[SST04.2] Cùng học chữ cái: Bảo tàng chữ cái

Ngày 4

[SST04.2] Bài hát chào hỏi: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.2] Cùng trò chuyện: Làm chìm!
[SST04.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Chứa được bao nhiêu thì chìm?
[SST04.2] Cùng xem: “Làm thuyền” (PEEP và Thế giới rộng lớn – Hoạt động thực tế)
[SST04.2] Cùng đọc: “Ai làm chìm thuyền?”
[SST04.2] Cùng vẽ và viết: Thuyền của tớ
[SST04.2] Cùng học âm: Âm /th/
[SST04.2] Cùng học chữ cái: Chữ hoa

Ngày 5

[SST04.2] Bài hát chào hỏi: “Chèo, chèo thuyền”
[SST04.2] Cùng trò chuyện: Cùng ôn lại khái niệm nổi và chìm
[SST04.2] Cùng khám phá (Ngoài trời): Thuyền bằng hộp sữa
[SST04.2] Cùng xem: “Bảo tàng cá” (Peep và Thế giới rộng lớn)
[SST04.2] Cùng đọc: Giáo viên tùy chọn
[SST04.2] Cùng học chữ cái: Chữ Tt và từ “Thuyền”
[SST04.2] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Tt”)
[SST04.2] Cùng học chữ cái: Chữ thường
[SST04.2] Cùng ôn tập
[SST04.2] Kết nối gia đình