[STEMsmart] Hạt mầm
[STEMsmart] Hạt mầm
VND 1,000,000 6 Sections 47 Lessons

Trong tuần đầu của bài học, trẻ sẽ khám phá các loài cây bên ngoài và trồng một số hạt giống và củ. Trẻ bắt đầu chú ý sự giống và khác nhau giữa các loài cây. Trẻ sẽ:

 • Khám phá các loài cây ngoài trời để hiểu thêm về thế giới thực vật đa dạng và các bộ phận của cây
 • Trồng hạt đậu, hạt mầm cỏ và quan sát
 • Trồng củ hành và quan sát
 • Lắng nghe những câu chuyện có liên quan đến chủ để hiểu thêm về quá trình sinh trưởng của cây và kết nối với trải nghiệm gieo hạt, trồng cây của mình
 • Làm quen với chữ cái Hh, âm /h/ và từ Hạt giống
[STEMsmart] Xem nó lớn kìa
[STEMsmart] Xem nó lớn kìa
VND 1,000,000 6 Sections 41 Lessons

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về hạt mầm và thực vật; quan sát bên trong các loại quả để tìm hạt giống. Trẻ sẽ:

 • Quan sát và ghi lại những thay đổi ở hạt và củ mà trẻ đã trồng
 • Sử dụng các công cụ đo lường không tiêu chuẩn để đo sự phát triển của thực vật
 • Tạo biểu đồ cột để theo dõi sự sinh trưởng của cây
 • Lắng nghe những câu chuyện theo chủ đề để học về sự sinh trưởng của hạt mầm và cây
 • Làm quen với chữ cái Vv, âm /v/ và từ Vườn
[STEMsmart] Nhu cầu của cây
[STEMsmart] Nhu cầu của cây
VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Trong tuần này, trẻ sẽ tiếp tục tìm hiểu về các loài thực vật và những nhu cầu cơ bản của sinh vật sống. Trẻ sẽ: 

 • Tìm hiểu những nhu cầu cơ bản của thực vật
 • Khám phá thực vật trong nhà và ngoài trời
 • Tiếp tục quan sát, đo lường và ghi lại sự tăng trưởng của thực vật
 • Lắng nghe những câu chuyện có liên quan đến chủ đề và tìm hiểu cách một gia đình trồng và chăm sóc khu vườn, cũng như tác dụng của giun đối với cây trồng và sự tương tác giữa các sinh vật để đáp ứng được nhu cầu của mình
 • Làm quen với chữ Gg, âm /g/ và từ giun 
[STEMsmart] Động vật
[STEMsmart] Động vật
VND 1,000,000 5 Sections 31 Lessons

Trong tuần này, trẻ sẽ khám phá thế giới động vật đầy hấp dẫn, tìm hiểu các loại động vật khác nhau, đặc điểm và môi trường sống của chúng. Thông qua các hoạt động trong nhà và ngoài trời, các video và các truyện đọc, trẻ sẽ phát triển sự hiểu biết về giới động vật. Trẻ sẽ tham gia các hoạt động kích thích sự sáng tạo, trí tưởng tượng và thảo luận về động vật, và trẻ sẽ tạo ra các cuốn sách và minh họa của riêng mình về các động vật mà trẻ đã tìm hiểu. 

Trẻ sẽ:

 • Khám phá các loại động vật khác nhau thông qua các hoạt động trong nhà và ngoài trời
 • Xem video và đọc sách về động vật và đặc điểm của chúng
 • Phát triển sự hiểu biết về các giác quan và chu kỳ sống của động vật và so sánh với các giác quan và chu kỳ sống của con người
 • Tham gia các hoạt động kích thích sự sáng tạo, trí tưởng tượng và thảo luận về động vật