[STEMsmart] Hệ Mặt trời
[STEMsmart] Hệ Mặt trời
VND 1,000,000 6 Sections 45 Lessons

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về các hành tinh trong vũ trụ:

 • Tìm hiểu Hệ Mặt trời, các hành tinh trong Hệ Mặt trời
 • Nhận biết các hành tinh xoay quanh Mặt trời
 • Nhận biết tác động của Mặt trời tới Trái đất và sự sống trên trái đất
 • Nhận biết thứ tự các hành tinh trong Hệ Mặt trời
 • Khám phá màu sắc, kích thước và đặc điểm từng hành tinh
 • Nhận biết các yếu tố giúp Trái đất có sự sống
 • Đọc và xem các câu chuyện, đoạn băng về các hành tinh trong Hệ Mặt trời
 • Ôn lại chữ cái Hh, âm /h/ và từ Hành tinh.
[STEMsmart] Mặt Trăng
[STEMsmart] Mặt Trăng
VND 1,000,000 6 Sections 38 Lessons

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về Mặt Trăng:

 • Tìm hiểu cấu tạo, hình dạng của Mặt Trăng
 • Nhận biết Mặt Trăng có các pha/kỳ khác nhau
 • Tìm hiểu hệ chuyển động Trái đất, Mặt Trăng, Mặt Trời
 • Nhận biết vai trò của Mặt Trăng, sự sống trên Trái đất khi có Mặt Trăng
 • Đọc và xem các câu chuyện, đoạn băng về Mặt Trăng
 • Ôn lại chữ cái Mm, âm /m/ và từ Mặt Trăng.
[STEMsmart] Sao và Chòm sao
[STEMsmart] Sao và Chòm sao
VND 1,000,000 6 Sections 41 Lessons

Trong bài này, trẻ sẽ tìm hiểu về các ngôi sao và đặc điểm của chúng. Trẻ sẽ:

 • Ôn lại ngôi sao quen thuộc trong vũ trụ: Mặt Trời
 • Nhận biết hình dạng, các đặc điểm của sao, phân loại sao
 • Giải thích vì sao các ngôi sao nhấp nháy
 • Nhận biết một số chòm sao
 • Phân biệt sao và các hành tinh trong Hệ Mặt Trời
 • Tìm hiểu về sao chổi và sao băng
[STEMsmart] Đưa bé tới Mặt Trăng (Tên lửa)
[STEMsmart] Đưa bé tới Mặt Trăng (Tên lửa)
VND 1,000,000 6 Sections 41 Lessons

Trong bài này, trẻ sẽ khám phá về tên lửa và trạm vũ trụ. Trẻ sẽ:

 • Khám phá trạm vũ trụ, chức năng, quỹ đạo của trạm vũ trụ
 • Tham quan bên trong trạm vũ trụ và khám phá cánh tay robot
 • Ôn lại về Hệ Mặt trời và những điều bé đã học về vũ trụ của chúng ta
 • Phân biệt các vật thể nhân tạo và tự nhiên trong vũ trụ
 • Làm thí nghiệm về khoảng cách và hướng bay của tên lửa
 • Thử nghiệm phóng tên lửa tí hon
 • Cùng xem các đoạn băng và đọc sách về chủ đề tên lửa/vũ trụ
 • Ôn lại chữ Tt, âm /t/ và từ Tên lửa.