[STEMsmart] Sao và Chòm sao

VND 1,000,000 6 Sections 41 Lessons

Course Description

Trong bài này, trẻ sẽ tìm hiểu về các ngôi sao và đặc điểm của chúng. Trẻ sẽ:

  • Ôn lại ngôi sao quen thuộc trong vũ trụ: Mặt Trời
  • Nhận biết hình dạng, các đặc điểm của sao, phân loại sao
  • Giải thích vì sao các ngôi sao nhấp nháy
  • Nhận biết một số chòm sao
  • Phân biệt sao và các hành tinh trong Hệ Mặt Trời
  • Tìm hiểu về sao chổi và sao băng
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST09.3] Lời mở đầu
[SST09.3] Mục tiêu học tập
[SST09.3] Bản ghi webinar (Video 01:20:23)
[SST09.3] Thư gửi phụ huynh
[SST09.3] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST09.3] Bài hát chào hỏi: Đếm sao
[SST09.3] Cùng vận động: Tớ là ngôi sao
[SST09.3] Cùng khám phá: Những ngôi sao trên bầu trời
[SST09.3] Cùng chơi: Đi tới những vì sao
[SST09.3] Cùng chơi: Tìm sao
[SST09.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Phân loại sao
[SST09.3] Cùng sáng tạo: Bức tranh những vì sao
[SST09.3] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST09.3] Bài hát chào hỏi: “Đếm sao”
[SST09.3] Cùng khám phá: Peep và các bạn quan sát bầu trời
[SST09.3] Cùng khám phá: Thiên hà
[SST09.3] Cùng trò chuyện: Mặt Trời – Siêu ngôi sao
[SST09.3] Cùng xem: Dải Ngân Hà
[SST09.3] Cùng sáng tạo: Bức tranh Thiên hà
[SST09.3] Cùng sáng tạo: Thiên hà trong chai

Ngày 3

[SST09.3] Bài hát chào hỏi: “Những vì sao lấp lánh”
[SST09.3] Cùng vận động: Tớ là ngôi sao
[SST09.3] Cùng đọc: Ngôi sao hạnh phúc
[SST09.3] Cùng khám phá: Vì sao những ngôi sao nhấp nháy?
[SST09.3] Khám phá: Ánh sáng đêm
[SST09.3] Cùng học Toán: Ngôi sao và số đếm
[SST09.3] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Nn”)

Ngày 4

[SST09.3] Bài hát chào hỏi: “Những vì sao lấp lánh”
[SST09.3] Cùng xem: Peppa Pig: Những ngôi sao
[SST09.3] Cùng xem: Chòm sao là gì?
[SST09.3] Cùng khám phá: Các chòm sao trên bầu trời
[SST09.3] Cùng vận động (Trong nhà hoặc ngoài trời): Các chòm sao
[SST09.3] Cùng sáng tạo: Lịch Thiên văn tháng tới

Ngày 5

[SST09.3] Bài hát chào hỏi: Tớ là ngôi sao
[SST09.3] Cùng xem: Peppa pig: Những ngôi sao
[SST09.3] Cùng trò chuyện: Sao chổi và sao băng
[SST09.3] Cùng sáng tạo: Sao băng
[SST09.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Kính viễn vọng
[SST09.3] Cùng tập viết: Từ Ngôi sao và Hình ngôi sao
[SST09.3] Tổng kết
[SST09.3] Kết nối gia đình