[STEMsmart] Hệ Mặt trời

VND 1,000,000 6 Sections 45 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về các hành tinh trong vũ trụ:

  • Tìm hiểu Hệ Mặt trời, các hành tinh trong Hệ Mặt trời
  • Nhận biết các hành tinh xoay quanh Mặt trời
  • Nhận biết tác động của Mặt trời tới Trái đất và sự sống trên trái đất
  • Nhận biết thứ tự các hành tinh trong Hệ Mặt trời
  • Khám phá màu sắc, kích thước và đặc điểm từng hành tinh
  • Nhận biết các yếu tố giúp Trái đất có sự sống
  • Đọc và xem các câu chuyện, đoạn băng về các hành tinh trong Hệ Mặt trời
  • Ôn lại chữ cái Hh, âm /h/ và từ Hành tinh.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST09.1] Lời mở đầu
[SST09.1] Mục tiêu học tập
[SST09.1] Bản ghi webinar (Video 01:21:41)
[SST09.1] Thư gửi phụ huynh
[SST09.1] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST09.1] Bài hát chào hỏi: “Bài hát Hệ Mặt trời”
[SST09.1] Cùng trò chuyện: Vũ trụ - Hệ Mặt trời
[SST09.1] Cùng khám phá: Các hành tinh trong Hệ Mặt trời
[SST09.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Mô hình Hệ Mặt trời
[SST09.1] Cùng đọc: Không có nơi nào như vũ trụ
[SST09.1] Cùng học chữ cái: Chữ Hh và từ “Hành tinh”
[SST09.1] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Hh")
[SST09.1] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST09.1] Cùng vận động (Ngoài trời): Bé là Mặt trời
[SST09.1] Cùng trò chuyện: Vị trí các hành tinh trong Hệ Mặt trời
[SST09.1] Cùng chơi: Sắp xếp các hành tinh theo trật tự
[SST09.1] Cùng đọc: Không có nơi nào như vũ trụ
[SST09.1] Cùng sáng tạo: Sao Thủy và Sao Kim
[SST09.1] Cùng học chữ cái: Âm /h/
[SST09.1] Cùng học chữ cái: Tô chữ (“Hh”)

Ngày 3

[SST09.1] Bài hát chào hỏi: “Bài hát Hệ Mặt trời”
[SST09.1] Cùng trò chuyện: Trái đất và Sao Hỏa
[SST09.1] Cùng xem: Các hành tinh trong Hệ Mặt trời
[SST09.1] Cùng sáng tạo: Trái đất và Sao Hỏa
[SST09.1] Cùng đọc: Không có nơi nào như vũ trụ
[SST09.1] Cùng chơi: Thám hiểm vũ trụ
[SST09.1] Chơi chữ: Đoán từ (/h/)
[SST09.1] Cùng học chữ cái: Tập viết (“Hh”)

Ngày 4

[SST09.1] Cùng vận động: Xoay quanh Mặt trời
[SST09.1] Cùng trò chuyện: Mặt trời là nguồn sáng của chúng mình
[SST09.1] Cùng đọc: Gió bấc và Mặt trời
[SST09.1] Hoạt động theo nhóm (lớp nhỏ): Mặt trời tỏa nắng
[SST09.1] Cùng đọc: Không có nơi nào như vũ trụ
[SST09.1] Cùng sáng tạo: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương
[SST09.1] Cùng chơi: Các hành tinh trong Hệ Mặt trời
[SST09.1] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái (/h/)
[SST09.1] Chơi chữ: Điệp âm (/h/)

Ngày 5

[SST09.1] Bài hát chào hỏi: “Tôi rất nóng”
[SST09.1] Cùng trò chuyện: Du hành đến các hành tinh trong Hệ Mặt trời
[SST09.1] Cùng khám phá: Dải ngân hà trong chai
[SST09.1] Cùng đọc: Lựa chọn của giáo viên
[SST09.1] Hoạt động theo nhóm: Hệ Mặt trời của bé
[SST09.1] Cùng chơi: Tìm từ bắt đầu với chữ “Hh”
[SST09.1] Tổng kết
[SST09.1] Kết nối gia đình