[STEMsmart] Mặt Trăng

VND 1,000,000 6 Sections 38 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về Mặt Trăng:

  • Tìm hiểu cấu tạo, hình dạng của Mặt Trăng
  • Nhận biết Mặt Trăng có các pha/kỳ khác nhau
  • Tìm hiểu hệ chuyển động Trái đất, Mặt Trăng, Mặt Trời
  • Nhận biết vai trò của Mặt Trăng, sự sống trên Trái đất khi có Mặt Trăng
  • Đọc và xem các câu chuyện, đoạn băng về Mặt Trăng
  • Ôn lại chữ cái Mm, âm /m/ và từ Mặt Trăng.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST09.2] Lời mở đầu
[SST09.2] Mục tiêu học tập
[SST09.2] Bản ghi webinar (Video 01:23:34)
[SST09.2] Thư gửi phụ huynh
[SST09.2] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST09.2] Cùng hát: Cùng múa hát dưới trăng
[SST09.2] Cùng trò chuyện: Mặt Trăng ở đâu?
[SST09.2] Cùng xem: “Chơi với bóng” (“Shadow Play”)
[SST09.2] Cùng vận động: Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái đất
[SST09.2] Cùng sáng tạo: Mô hình Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời
[SST09.2] Cùng chơi: Đi từ Trái Đất tới Mặt Trăng
[SST09.2] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST09.2] Cùng hát: Ánh trăng hòa bình
[SST09.2] Cùng trò chuyện: Thám hiểm Mặt Trăng
[SST09.2] Cùng sáng tạo: Bề mặt Mặt Trăng
[SST09.2] Cùng sáng tạo: Đá trên Mặt Trăng
[SST09.2] Cùng khám phá: Thám hiểm Mặt Trăng
[SST09.2] Cùng chơi: Hố Mặt Trăng
[SST09.2] Cùng đọc sách

Ngày 3

[SST09.2] Hoạt động thể chất: Trò chơi “Ngày hay Đêm?”
[SST09.2] Cùng trò chuyện: Vì sao có ngày và đêm?
[SST09.2] Cùng khám phá: Ngày và Đêm
[SST09.2] Cùng sáng tạo: Cuốn album Ngày và Đêm trên Trái Đất
[SST09.2] Cùng chơi: Ban ngày làm gì, ban đêm làm gì?
[SST09.2] Kể chuyện: Sự tích ngày và đêm

Ngày 4

[SST09.2] Cùng vận động: Bật nhảy vào hình tròn
[SST09.2] Cùng khám phá: Các kỳ trăng
[SST09.2] Cùng khám phá: Dưới ánh Trăng
[SST09.2] Cùng xem: “Ba ơi, lấy Mặt Trăng cho con!”
[SST09.2] Cùng sáng tạo: Các kỳ trăng
[SST09.2] Cùng đọc thơ: Trăng sáng sân nhà em

Ngày 5

[SST09.2] Cùng vận động: Nhảy theo nhịp bài thơ Trăng sáng sân nhà em
[SST09.2] Cùng sáng tạo: Thám hiểm không gian
[SST09.2] Cùng xem: “Peppa Pig thám hiểm Mặt Trăng”
[SST09.2] Cùng sáng tạo: Mô hình tên lửa/tàu vũ trụ
[SST09.2] Cùng khám phá: Du lịch Dải Ngân hà
[SST09.2] Tổng kết
[SST09.2] Kết nối gia đình