Course Description

Trong bài này, trẻ sẽ khám phá về tên lửa và trạm vũ trụ. Trẻ sẽ:

  • Khám phá trạm vũ trụ, chức năng, quỹ đạo của trạm vũ trụ
  • Tham quan bên trong trạm vũ trụ và khám phá cánh tay robot
  • Ôn lại về Hệ Mặt trời và những điều bé đã học về vũ trụ của chúng ta
  • Phân biệt các vật thể nhân tạo và tự nhiên trong vũ trụ
  • Làm thí nghiệm về khoảng cách và hướng bay của tên lửa
  • Thử nghiệm phóng tên lửa tí hon
  • Cùng xem các đoạn băng và đọc sách về chủ đề tên lửa/vũ trụ
  • Ôn lại chữ Tt, âm /t/ và từ Tên lửa. 
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST09.4] Lời mở đầu
[SST09.4] Mục tiêu học tập
[SST09.4] Bản ghi webinar (Video 01:31:27)
[SST09.4] Thư gửi phụ huynh
[SST09.4] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST09.4] Bài hát chào hỏi: “Hệ Mặt trời”
[SST09.4] Cùng trò chuyện: Vật thể nhân tạo và tự nhiên trong vũ trụ
[SST09.4] Cùng xem: Thăm quan trạm vũ trụ
[SST09.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Cánh tay robot
[SST09.4] Cùng khám phá: Nhà du hành vũ trụ ăn gì?
[SST09.4] Cùng học chữ cái: Chữ Tt và từ “Tên lửa”
[SST09.4] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Tt")
[SST09.4] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST09.4] Bài hát chào hỏi: “Chúng mình bay tới mặt trăng”
[SST09.4] Cùng trò chuyện: 10, 9, 8, …. 1 Cất cánh!
[SST09.4] Cùng trò chuyện: Tên lửa bay hướng nào?
[SST09.4] Cùng khám phá: Hướng chuyển động của tên lửa
[SST09.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Thay đổi hướng đi của tên lửa
[SST09.4] Cùng đọc: Tên lửa vút bay
[SST09.4] Cùng học chữ cái: Tô chữ (“Tt”)

Ngày 3

[SST09.4] Cùng vận động (Trong nhà): Đếm ngược tên lửa
[SST09.4] Cùng đọc: Tên lửa vút bay
[SST09.4] Cùng chơi: Thiết kế mô hình tên lửa
[SST09.4] Cùng sáng tạo: Tên lửa chở người
[SST09.4] Cùng thí nghiệm (Ngoài trời): Phóng tên lửa
[SST09.4] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Tt”)

Ngày 4

[SST09.4] Cùng vận động: Cuộc đua tên lửa
[SST09.4] Cùng trò chuyện: Tên lửa nào bay xa hơn?
[SST09.4] Cùng khám phá: Bay xa hơn?
[SST09.4] Cùng chơi: Ghép vào trạm vũ trụ
[SST09.4] Cùng khám phá: Tàu vũ trụ bay về trái đất
[SST09.4] Cùng chơi: Lắp ráp tên lửa
[SST09.4] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái (/t/)

Ngày 5

[SST09.4] Bài hát chào hỏi: “Chúng mình bay tới mặt trăng”
[SST09.4] Cùng trò chuyện: Khoảng cách xa/gần
[SST09.4] Cùng đọc: Chuyến du hành vũ trụ của Daisy và Robin
[SST09.4] Cùng sáng tác: Con muốn trở thành nhà du hành vũ trụ
[SST09.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Tàu hạ cánh Mặt Trăng
[SST09.4] Cùng học chữ cái: Tạo hình và trang trí chữ cái (“Tt”)
[SST09.4] Tổng kết
[SST09.4] Kết nối gia đình