[STEMsmart] Hạt mầm

VND 1,000,000 6 Sections 47 Lessons

Course Description

Trong tuần đầu của bài học, trẻ sẽ khám phá các loài cây bên ngoài và trồng một số hạt giống và củ. Trẻ bắt đầu chú ý sự giống và khác nhau giữa các loài cây. Trẻ sẽ:

  • Khám phá các loài cây ngoài trời để hiểu thêm về thế giới thực vật đa dạng và các bộ phận của cây
  • Trồng hạt đậu, hạt mầm cỏ và quan sát
  • Trồng củ hành và quan sát
  • Lắng nghe những câu chuyện có liên quan đến chủ để hiểu thêm về quá trình sinh trưởng của cây và kết nối với trải nghiệm gieo hạt, trồng cây của mình
  • Làm quen với chữ cái Hh, âm /h/ và từ Hạt giống
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST06.1] Lời mở đầu
[SST06.1] Mục tiêu học tập
[SST06.1] Bản ghi webinar (Video 01:24:14)
[SST06.1] Thư gửi phụ huynh
[SST06.1] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST06.1] Bài hát chào hỏi: “Các bộ phận trên cây”
[SST06.1] Cùng trò chuyện: Làm quen với thực vật
[SST06.1] Cùng khám phá (Ngoài trời): Quan sát thực vật ngoài trời
[SST06.1] Cùng xem: “Khám phá những không gian nhỏ”
[SST06.1] Cùng đọc: Hạt giống cà rốt
[SST06.1] Cùng chơi: Gieo hạt
[SST06.1] Chơi với chữ: Simon nói “Âm /h/”
[SST06.1] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Hh")
[SST06.1] Kết nối với gia đình

Ngày 2

[SST06.1] Bài hát chào hỏi: “Các bộ phận trên cây”
[SST06.1] Cùng trò chuyện: Tìm hiểu thêm về thực vật
[SST06.1] Cùng khám phá (Ngoài trời): Thực vật trên mặt đất
[SST06.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Các bộ phận của cây
[SST06.1] Cùng xem: "Hạt giống cà rốt"
[SST06.1] Cùng học chữ cái: Nhảy lò cò quanh chữ Hh
[SST06.1] Chơi với chữ: Chúng mình nghe thấy âm gì?
[SST06.1] Kết nối với gia đình

Ngày 3

[SST06.1] Bài hát chào hỏi: “Các bộ phận trên cây”
[SST06.1] Cùng trò chuyện: Thực vật và rễ cây
[SST06.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Làm quen với hạt giống
[SST06.1] Cùng xem: “Thí nghiệm với hạt”
[SST06.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Trồng cây
[SST06.1] Cùng vẽ và viết: Biểu đồ “Cây đỗ của chúng mình”
[SST06.1] Cùng đọc: Hạt đậu Sid
[SST06.1] Cùng học chữ cái: Túi âm /h/

Ngày 4

[SST06.1] Bài hát chào hỏi: “Các bộ phận trên cây”
[SST06.1] Cùng trò chuyện: Củ
[SST06.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Những loại củ khác nhau
[SST06.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Trồng củ hành tây
[SST06.1] Cùng đọc: Hạt đậu Sid
[SST06.1] Cùng xem: “Cô gà mái thông thái: Những vật có thể mọc”
[SST06.1] Cùng vẽ và viết: Nếu tớ trồng một hạt mầm
[SST06.1] Chơi với chữ: Câu đố chữ cái (/h/)

Ngày 5

[SST06.1] Bài hát chào hỏi: “Các bộ phận trên cây”
[SST06.1] Cùng trò chuyện: Ôn lại về hạt mầm và thực vật
[SST06.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Hạt mầm cỏ
[SST06.1] Cùng đọc: Lựa chọn của giáo viên
[SST06.1] Cùng xem: “Peep gieo hạt mầm”
[SST06.1] Cùng chơi: Hạt, hạt, nảy mầm!
[SST06.1] Cùng học chữ cái: Chữ Hh và từ “Hạt mầm”
[SST06.1] Tổng kết
[SST06.1] Kết nối với gia đình