[STEMsmart] Xem nó lớn kìa

VND 1,000,000 6 Sections 41 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về hạt mầm và thực vật; quan sát bên trong các loại quả để tìm hạt giống. Trẻ sẽ:

  • Quan sát và ghi lại những thay đổi ở hạt và củ mà trẻ đã trồng
  • Sử dụng các công cụ đo lường không tiêu chuẩn để đo sự phát triển của thực vật
  • Tạo biểu đồ cột để theo dõi sự sinh trưởng của cây
  • Lắng nghe những câu chuyện theo chủ đề để học về sự sinh trưởng của hạt mầm và cây
  • Làm quen với chữ cái Vv, âm /v/ và từ Vườn
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST06.2] Lời mở đầu
[SST06.2] Mục tiêu học tập
[SST06.2] Bản ghi webinar (Video 01:30:41)
[SST06.2] Thư gửi phụ huynh
[SST06.2] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST06.2] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.2] Cùng trò chuyện: Có gì trong hạt
[SST06.2] Cùng khám phá (trong nhà): Quan sát bên trong hạt
[SST06.2] Cùng đọc: “Khu vườn của Jack”
[SST06.2] Cùng xem: “Khu vườn âm thầm mọc”
[SST06.2] Cùng học chữ cái: Chữ Vv và từ “Vườn”
[SST06.2] Kết nối với gia đình

Ngày 2

[SST06.2] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.2] Cùng trò chuyện: Hoa, Thân và Rễ
[SST06.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Nhuộm màu hoa
[SST06.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Đo cây trồng
[SST06.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Đo kích thước các bộ phận của thực vật
[SST06.2] Cùng xem: “Peep gieo hạt mầm”
[SST06.2] Cùng vẽ và viết: Cập nhật sổ tay khoa học

Ngày 3

[SST06.2] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.2] Cùng trò chuyện: Rễ và thân
[SST06.2] Cùng khám phá (Ngoài sân): Thăm quan khu vườn/nông trại
[SST06.2] Cùng đọc: “Vườn hoa”
[SST06.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Cây bí mật
[SST06.2] Cùng chơi: Cây trong vườn
[SST06.2] Chơi với chữ: Điệp âm (/v/)

Ngày 4

[SST06.2] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.2] Cùng trò chuyện: Nhiều hạt mầm hơn nữa
[SST06.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Quan sát bên trong quả
[SST06.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Trồng hoa hướng dương (hoặc hoa khác trồng từ hạt)
[SST06.2] Cùng xem: “Peep gieo hạt mầm”
[SST06.2] Cùng vẽ và viết: Các loại quả yêu thích
[SST06.2] Cùng hát: “Hokey Pokey”
[SST06.2] Kết nối với gia đình

Ngày 5

[SST06.2] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.2] Cùng trò chuyện: Cùng ôn lại về thực vật
[SST06.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Cây đã mọc như thế nào?
[SST06.2] Cùng học chữ cái: Săn chữ cái ("Vv") và từ Vườn
[SST06.2] Chơi với chữ: Vỗ theo âm (/v/)
[SST06.2] Tổng kết
[SST06.2] Kết nối với gia đình