[STEMsmart] Nhu cầu của cây

VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ tiếp tục tìm hiểu về các loài thực vật và những nhu cầu cơ bản của sinh vật sống. Trẻ sẽ: 

  • Tìm hiểu những nhu cầu cơ bản của thực vật
  • Khám phá thực vật trong nhà và ngoài trời
  • Tiếp tục quan sát, đo lường và ghi lại sự tăng trưởng của thực vật
  • Lắng nghe những câu chuyện có liên quan đến chủ đề và tìm hiểu cách một gia đình trồng và chăm sóc khu vườn, cũng như tác dụng của giun đối với cây trồng và sự tương tác giữa các sinh vật để đáp ứng được nhu cầu của mình
  • Làm quen với chữ Gg, âm /g/ và từ giun 
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST06.3] Lời mở đầu
[SST06.3] Mục tiêu học tập
[SST06.3] Bản ghi webinar (Video 01:30:43)
[SST06.3] Thư gửi phụ huynh
[SST06.3] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST06.3] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.3] Cùng trò chuyện: Ai giúp bé trồng cây?
[SST06.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Môi trường dưới lòng đất
[SST06.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Chiếc hộp nuôi giun
[SST06.3] Cùng đọc: “Những con giun tuyệt vời”
[SST06.3] Cùng vẽ và viết: Bách khoa toàn thư về giun
[SST06.3] Cùng học chữ cái: Chữ Gg và từ “Giun”
[SST06.3] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST06.3] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.3] Cùng trò chuyện: Quan sát sự thay đổi dưới lòng đất
[SST06.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Môi trường sống của thực vật
[SST06.3] Cùng xem: “Thí nghiệm với hạt”
[SST06.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Thực vật khác nhau
[SST06.3] Cùng đọc: “Những con giun tuyệt vời”
[SST06.3] Cùng vẽ và viết: Chúng mình biết gì về loài giun?
[SST06.3] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Gg”)

Ngày 3

[SST06.3] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.3] Cùng trò chuyện: Đất trong vườn
[SST06.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Khám phá thêm về đất trồng
[SST06.3] Cùng đọc: “Khu vườn xanh”
[SST06.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Môi trường sống của giun
[SST06.3] Cùng học chữ cái: Đi dạo cùng chữ cái (“Gg”)

Ngày 4

[SST06.3] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.3] Cùng trò chuyện: Chuẩn bị đất sẵn sàng
[SST06.3] Cùng đọc: “Khu vườn xanh”
[SST06.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Những thay đổi ở thực vật và ở đất trồng
[SST06.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Cuốn sách khu vườn của bé
[SST06.3] Cùng sáng tạo: Đường hầm giun
[SST06.3] Cùng học chữ cái: Trang trí chữ cái (“Gg”)

Ngày 5

[SST06.3] Bài hát chào hỏi: "Nếu con hạnh phúc"
[SST06.3] Cùng trò chuyện: Ôn lại về thực vật
[SST06.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Những thay đổi ở thực vật và đất trồng
[SST06.3] Cùng đọc: “Khu vườn xanh”
[SST06.3] Cùng đóng vai: Làng giun
[SST06.3] Cùng chơi: “Chia hoa”
[SST06.3] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Gg")
[SST06.3] Cùng ôn tập
[SST06.3] Kết nối gia đình