[STEMsmart] Tạo ra âm thanh

VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Course Description

Trong tuần đầu của chủ đề này, trẻ sẽ tiếp tục mở rộng những khám phá về âm thanh của mình trong những tuần học trước và sáng tạo âm nhạc. Trong tuần này trẻ sẽ:

  • Khám phá những cách tạo ra âm thanh khác nhau như kéo, gõ, di;
  • Tập trung chú ý các đặc điểm của âm thanh như âm lượng, cao độ và âm sắc; chú ý cách tạo đặc điểm của âm thanh với giọng nói;
  • Khám phá những vật liệu khác nhau để tạo ra các nhạc cụ, ví dụ như đàn ghi ta cao su;
  • Xem sách và nghe truyện đọc chủ đề âm nhạc để nhận biết vẻ đẹp và sức mạnh của âm nhạc;
  • Ôn lại với chữ cái  và từ “Âm nhạc”.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST01.2] Lời mở đầu
[SST01.2] Mục tiêu học tập
[SST01.2] Bản ghi webinar (Video 01:23:16)
[SST01.2] Thư gửi phụ huynh
[SST01.2] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST01.2] Bài hát chào hỏi: “Bingo” hoặc “The Hello song”
[SST01.2] Cùng thảo luận: Âm thanh ở khắp mọi nơi
[SST01.2] Cùng đọc: Âm thanh ở khắp mọi nơi
[SST01.2] Cùng trò chuyện: Khám phá âm thanh
[SST01.2] Cùng viết và vẽ: Ồn ào hay yên tĩnh
[SST01.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Trống và người kéo đàn
[SST01.2] Cùng học chữ cái: Chữ Ââ và từ “Âm nhạc”
[SST01.2] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Ââ")
[SST01.2] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST01.2] Bài hát chào hỏi: “Bingo” hoặc “The Hello song”
[SST01.2] Cùng thảo luận: Sáng tác âm nhạc
[SST01.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Đàn ghi ta dây cao su
[SST01.2] Cùng chơi: Điện thoại đường dài
[SST01.2] Cùng xem: Âm nhạc của Violet (Video 4:00)
[SST01.2] Cùng học chữ: Chữ cái trong tên của chúng mình ("Ââ")
[SST01.2] Cùng chơi: “Sáng tác âm nhạc”

Ngày 3

[SST01.2] Bài hát chào hỏi: “Bingo” hoặc “The Hello song”
[SST01.2] Cùng trò chuyện: Khám phá bề mặt và âm thanh
[SST01.2] Cùng khám phá (Ngoài trời): Âm thanh ngoài trời
[SST01.2] Cùng đọc: "Abiyoyo"
[SST01.2] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái /â/
[SST01.2] Cùng vẽ và viết: Tên khổng lồ Abiyoyo

Ngày 4

[SST01.2] Bài hát chào hỏi: “Bingo” hoặc “The Hello song”
[SST01.2] Cùng trò chuyện: Cao hay trầm
[SST01.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Giọng nói khác nhau, Cao độ khác nhau
[SST01.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Vật liệu tạo ra âm thanh cao hay trầm
[SST01.2] Cùng đọc: "Abiyoyo"
[SST01.2] Cùng hát: Giọng cao hay trầm
[SST01.2] Cùng đóng vai: Giọng nói của Abiyoyo

Ngày 5

[SST01.2] Bài hát chào hỏi: “Bingo” hoặc “The Hello song”
[SST01.2] Cùng trò chuyện: Lặp âm
[SST01.2] Cùng khám phá (trong nhà): Âm nhạc từ đàn ghita chun
[SST01.2] Hoạt động trong nhóm nhỏ: Chiếc đàn ghita chun mới
[SST01.2] Cùng vẽ và viết: Quy trình tạo ra đàn ghita chun
[SST01.2] Cùng đọc: Lựa chọn của giáo viên
[SST01.2] Cùng học chữ cái: Chữ Ââ và từ “Âm nhạc”
[SST01.2] Chơi chữ: Hoàn thành vần
[SST01.2] Tổng kết: Cùng ôn tập