[STEMsmart] Vận động theo nhạc

VND 1,000,000 6 Sections 37 Lessons

Course Description

Trong tuần cuối của chủ đề “Sáng tác nhạc”, trẻ sẽ khám phá phản ứng của bản thân về mặt cảm xúc thông qua di chuyển của cơ thể với những loại hình âm nhạc khác nhau. Trong tuần này, trẻ sẽ:

  • Khám phá các nhạc cụ và đặc điểm âm thanh của các nhạc cụ đó;
  • Thảo luận sự tác động của âm nhạc lên cảm xúc và so sánh ảnh hưởng của các loại hình âm nhạc khác nhau;
  • Bắt đầu tự sáng tác âm nhạc bằng giọng nói và nhạc cụ đồ chơi;
  • Bắt đầu hợp tác cùng sáng tác và biểu diễn âm nhạc;
  • Lắng nghe một số truyện đọc, để làm quen với các từ vựng mới và hiểu cách âm nhạc kết nối con người;
  • Ôn lại chữ cái “Nn”, âm /n/ và từ “Nhạc cụ”.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST01.4] Lời mở đầu
[SST01.4] Mục tiêu học tập
[SST01.4] Bản ghi webinar (Video 01:16:28)
[SST01.4] Thư gửi phụ huynh
[SST01.4] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST01.4] Bài hát chào hỏi: Hokey Pokey Dance
[SST01.4] Cùng trò chuyện: Tạo âm thanh đó
[SST01.4] Cùng khám phá (Ngoài trời): Bắt chước âm thanh ngoài trời
[SST01.4] Cùng xem: “Alvin chơi nhạc cụ gì?”
[SST01.4] Cùng đọc: "Gia đình tớ chơi nhạc"
[SST01.4] Cùng học chữ cái: Chữ Nn và từ “Nhạc cụ”
[SST01.4] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST01.4] Bài hát chào hỏi: Hokey Pokey Dance
[SST01.4] Cùng trò chuyện: Vận động theo nhạc
[SST01.4] Cùng khám phá (Trong nhà): Nhảy cùng khăn
[SST01.4] Cùng đọc: "Nhảy đi, Tanya"
[SST01.4] Cùng học chữ: Chữ cái trong tên của chúng mình ("Nn")
[SST01.4] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Nn")

Ngày 3

[SST01.4] Bài hát chào hỏi: Hokey Pokey Dance
[SST01.4] Cùng trò chuyện: Nhạc cụ
[SST01.4] Cùng khám phá (Trong nhà): Phản ứng với âm thanh
[SST01.4] Cùng hát: Hát với nhạc cụ
[SST01.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Sáng tác âm nhạc
[SST01.4] Cùng đọc: "Nhảy đi, Tanya"
[SST01.4] Cùng học chữ cái: Âm đầu (/N/)

Ngày 4

[SST01.4] Bài hát chào hỏi: Hokey Pokey Dance
[SST01.4] Cùng trò chuyện: Ngày hội âm nhạc
[SST01.4] Cùng khám phá (Trong nhà): Luyện tập chơi nhạc
[SST01.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Chơi nhạc trong nhóm
[SST01.4] Cùng đọc: Gia đình tớ chơi nhạc
[SST01.4] Cùng viết và vẽ: Biểu đồ nhạc cụ yêu thích

Ngày 5

[SST01.4] Bài hát chào hỏi: Hokey Pokey Dance
[SST01.4] Cùng trò chuyện: Ngày hội âm nhạc
[SST01.4] Cùng khám phá (Trong nhà): Lễ hội âm nhạc
[SST01.4] Cùng đọc: Lựa chọn của giáo viên
[SST01.4] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái /n/
[SST01.4] Tổng kết: Cùng ôn lại tuần học