[STEMsmart] Dừng lại và lắng nghe

VND 1,000,000 6 Sections 46 Lessons

Course Description

Trong tuần này của chủ đề học, trẻ sẽ khám phá thế giới âm thanh. Trẻ sẽ bắt đầu nhận biết âm thanh to/nhỏ và cách thay đổi âm lượng của âm thanh. Trẻ sẽ: 

  • Phân loại âm thanh: to/nhỏ, khám phá các vật liệu tạo nên âm thanh to/nhỏ;
  • Sử dụng những bộ phận khác nhau trên cơ thể (tay, chân, bàn chân, miệng) để tạo âm thanh to/nhỏ;
  • Đi khám phá âm thanh ngoài trời và tìm nguồn của những âm thanh đó;
  • Đọc và viết những bài thơ về âm thanh;
  • Học về âm thanh của vùng quê qua đoạn băng theo chủ đề;
  • Lập bản đồ âm thanh trường học dựa trên sơ đồ trường học và với sự hỗ trợ của phần mềm đo tiếng ồn;
  • Làm quen với chữ cái Dd và Yy và các từ Đêm và Yên lặng.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST01.1] Lời mở đầu
[SST01.1] Mục tiêu học tập
[SST01.1] Bản ghi webinar (Video 01:16:32)
[SST01.1] Thư gửi phụ huynh
[SST01.1] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST01.1] Bài hát chào hỏi: BINGO hoặc The Hokey Pokey Shake
[SST01.1] Cùng thảo luận: Âm thanh to hay nhỏ
[SST01.1] Cùng khám phá (trong nhà): Âm thanh cơ thể
[SST01.1] Cùng xem: “Sesame Street: Nhỏ hay to”
[SST01.1] Cùng đọc: To quá Lily
[SST01.1] Cùng khám phá: Bản đồ âm thanh trường học
[SST01.1] Cùng học chữ cái: Chữ (“Yy”) và Từ (Yên tĩnh)
[SST01.1] Cùng học chữ: Viết chữ trên giấy nhám (“Yy”)
[SST01.1] Kết nối với gia đình

Ngày 2

[SST01.1] Bài hát chào hỏi: BINGO hoặc The Hokey Pokey Shake
[SST01.1] Cùng trò chuyện: Âm thanh ở quanh ta
[SST01.1] Cùng khám phá (trong nhà): Lắc và lắng nghe
[SST01.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Lắc và lắng nghe thêm
[SST01.1] Cùng trò chuyện: Âm thanh buổi đêm
[SST01.1] Cùng xem: Buổi đêm ở miền quê
[SST01.1] Cùng học chữ cái: Chữ cái (“Đđ”) và từ (đêm)
[SST01.1] Chơi chữ: Trò chơi tạo vần: "Đêm"

Ngày 3

[SST01.1] Bài hát chào hỏi: BINGO hoặc The Hokey Pokey Shake
[SST01.1] Cùng trò chuyện: To, to hơn, to nhất
[SST01.1] Cùng khám phá (trong nhà): Cùng lắc và lắng nghe
[SST01.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Cùng lắc và lắng nghe (trong nhà)
[SST01.1] Cùng thảo luận: Những bài hát ru
[SST01.1] Cùng đọc: Ngủ ngon gánh xiếc
[SST01.1] Chơi chữ: Các từ đồng âm
[SST01.1] Cùng học chữ: Viết chữ trên giấy nhám (“Đđ”)

Ngày 4

[SST01.1] Bài hát chào hỏi: BINGO hoặc The Hokey Pokey Shake
[SST01.1] Cùng trò chuyện: Khám phá âm thanh
[SST01.1] Cùng khám phá (trong nhà): Chiếc hộp lắc bí ẩn
[SST01.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Tìm hộp lắc tương ứng
[SST01.1] Cùng hát: “5 chú khỉ con”
[SST01.1] Cùng đọc: "Ngủ ngon gánh xiếc"
[SST01.1] Cùng vẽ và viết: Âm thanh rạp xiếc buổi đêm
[SST01.1] Cùng học chữ: Chữ cái trong tên chúng mình (Đđ)

Ngày 5

[SST01.1] Bài hát chào hỏi: BINGO hoặc The Hokey Pokey Shake
[SST01.1] Cùng trò chuyện: Những nhà khoa học âm thanh
[SST01.1] Cùng khám phá (ngoài trời): Chuyến đi khám phá âm thanh
[SST01.1] Cùng nhau xem: “Tìm nguồn của âm thanh”
[SST01.1] Cùng nhau đọc: Lựa chọn của giáo viên
[SST01.1] Cùng viết và vẽ: Cuốn sách âm thanh
[SST01.1] Chơi chữ: Tìm vần
[SST01.1] Tổng kết: Cùng ôn lại tuần học