[STEMsmart] Thay đổi âm thanh

VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Course Description

Trong tuần này, tiếp tục chủ điểm “Sáng tác nhạc”, trẻ sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc và tự sáng tác âm nhạc. Trẻ sẽ:

  • Tiếp tục khám phá những cách khác nhau để tạo ra âm nhạc với nhiều vật liệu khác nhau;
  • Bắt đầu khám phá lắng nghe âm thanh và trò chuyện qua ống;
  • Xem đoạn băng theo chủ đề để mở rộng những quan sát về việc sáng tạo và lắng nghe âm thanh qua ống;
  • Tiếp tục tập trung vào các đặc điểm của âm thanh như âm lượng, cao độ và âm sắc;
  • Tiếp tục tìm hiểu khái niệm rung;
  • Phát triển sự đánh giá về âm nhạc thông qua hoạt động di chuyển và vẽ theo nhạc;
  • Lắng nghe một số câu chuyện và bài hát để phát triển từ vựng về âm thanh, nhịp điệu và từ mới theo chủ đề âm nhạc;
  • Làm quen với chữ cái “Nn” và “Tt”, âm /n/ và /t/; từ Nhỏ và To.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST01.3] Lời mở đầu
[SST01.3] Mục tiêu học tập
[SST01.3] Bản ghi webinar (Video 01:27:04)
[SST01.3] Thư gửi phụ huynh
[SST01.3] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST01.3] Bài hát chào hỏi: “Trò chơi gọi tên”
[SST01.3] Cùng trò chuyện: Âm nhạc từ cây đàn guitar cao su
[SST01.3] Cùng khám phá (trong nhà): Âm thanh từ dây cao su
[SST01.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Âm thanh và sự rung
[SST01.3] Cùng đọc: "Người đàn ông chơi nhạc Jazz"
[SST01.3] Cùng vẽ và viết: Chúng mình thích nhạc Jazz!
[SST01.3] Cùng chơi: Giai điệu “This Jazz Man”
[SST01.3] Cùng học chữ cái: Chữ Nn và từ “Nhạc Jazz”
[SST01.3] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Nn")
[SST01.3] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST01.3] Bài hát chào hỏi: “Trò chơi gọi tên”
[SST01.3] Cùng trò chuyện: Những nhà khám phá âm thanh
[SST01.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Lắng nghe qua ống
[SST01.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Âm thanh qua ống
[SST01.3] Cùng đọc: "Người đàn ông chơi nhạc Jazz"
[SST01.3] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái /n/
[SST01.3] Cùng chơi: Giai điệu “This Jazz Man”

Ngày 3

[SST01.3] Bài hát chào hỏi: “Trò chơi gọi tên”
[SST01.3] Cùng trò chuyện: Trò chuyện qua ống
[SST01.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Trò chuyện qua ống
[SST01.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Trò chuyện qua ống
[SST01.3] Cùng xem: “Ruby hát nhạc Blues”
[SST01.3] Cùng chơi: Kiểm soát âm lượng
[SST01.3] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Tt")

Ngày 4

[SST01.3] Bài hát chào hỏi: “Trò chơi gọi tên”
[SST01.3] Cùng trò chuyện: Cảm nhận âm nhạc
[SST01.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Bức tranh vẽ theo âm thanh
[SST01.3] Cùng xem: “Ruby hát nhạc Blues”
[SST01.3] Cùng học chữ cái: Chữ Tt và từ “To”
[SST01.3] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái /T/
[SST01.3] Cùng vẽ và viết: Thơ nhạc

Ngày 5

[SST01.3] Bài hát chào hỏi: “Trò chơi gọi tên”
[SST01.3] Cùng trò chuyện: Âm thanh và âm nhạc
[SST01.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Bức tranh vẽ theo âm nhạc
[SST01.3] Cùng xem: “Nghe thấy từ chỗ này”
[SST01.3] Cùng đọc: Lựa chọn của giáo viên
[SST01.3] Cùng học chữ: Chữ cái trong tên của chúng mình ("Nn") và (“Tt”)
[SST01.3] Tổng kết: Ôn lại tuần học