[STEMsmart] Free Sample

VND 0 2 Sections 12 Lessons

Course Description

Đây là một phần của chủ đề học "Đường xá và các điểm giao cắt", nằm trong Chương trình giáo dục mầm non STEMsmart.

Khi đăng ký sử dụng Chương trình giáo dục mầm non STEMsmart, bạn sẽ có trọn bộ các chủ đề học theo định hướng STEM dành cho trẻ mầm non, với mỗi tuần một chủ đề học mới trong suốt năm học. Xem các chủ đề học STEMsmart tại đây.

Nếu bạn đang triển khai một chương trình song ngữ hoặc quốc tế, bạn có thể sử dụng Chương trình giáo dục mầm non STEMsmart bằng cả hai hoặc nhiều ngôn ngữ. STEMsmart hiện đã được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ! 

Nếu có câu hỏi nào liên quan đến Chương trình Giáo dục mầm non STEMsmart, bạn có thể gửi câu hỏi đến cho chúng tôi qua link này hoặc gửi email đến admin@stemsmart.net

Course Content

Hướng dẫn chung

[SST07.4] Lời mở đầu
[SST07.4] Mục tiêu học tập
[SST07.4] Bản ghi webinar (Video 58:34)
[SST07.4] Thư gửi phụ huynh
[SST07.4] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

Bản xem thử chỉ bao gồm các hoạt động trong 1 ngày học
[SST07.4] Bài hát chào hỏi: Em tập lái ô tô
[SST07.4] Cùng trò chuyện: Gần và xa
[SST07.4] Cùng xem: "Bay lên nào!"
[SST07.4] Cùng sáng tạo: Các phương tiện giao thông
[SST07.4] Cùng chơi: Đua xe bóng bay
[SST07.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Chế tạo xe ô tô nam châm
[SST07.4] Cùng học toán: Tìm đúng số phương tiện giao thông