Giáo dục STEM không chỉ là thực hiện các hoạt động về Khoa học, Toán học, Công nghệ hoặc Kỹ thuật

VND 20,000

Available

Description

Giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng hiệu quả và tài nguyên, kêu gọi tư duy và hành động liên ngành. Những thách thức này rõ ràng liên quan đến các lĩnh vực STEM, cũng như các năng lực mà công dân cần để hiểu và giải quyết các vấn đề như 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter IV, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam