Sức mạnh của tri thức để thay đổi việc dạy và học

VND 20,000

Available

Description

Khi bạn bắt tay vào hoặc tiếp tục cuộc hành trình xây dựng kiến thức với học sinh của chính mình, hãy nhớ rằng kiến thức không chỉ là sức mạnh. Kiến thức là sự tự do để đưa ra lựa chọn của riêng bạn, tiếp tục học hỏi của chính bạn và viết nên những điều tuyệt vời của riêng bạn. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được như vậy.

Nguồn: NAEYC, Young Children, Vol. 75, No. 5, December 2020

Biên dịch: Educe Vietnam