Nghiên cứu việc sử dụng phương pháp học thực tế ảo

VND 20,000

Available

Description

Tài liệu này được viết nhằm khám phá nghiên cứu hiện tại về việc sử dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường trong học tập. Chúng tôi đã đối chiếu nghiên cứu từ nhiều nguồn, nhiều nghiên cứu và tổ chức để chứng minh cách thức và lý do tại sao thực tế ảo có thể được sử dụng trong học tập để nâng cao và cải thiện kết quả cho người học trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Biên dịch: Educe Vietnam