VR Room

VND 0

Available

Description

Khác với các công cụ gọi video, VRroom mô phỏng kết nối giữa con người thông qua công nghệ tương tác VR và hình đại diện vui nhộn, giúp học sinh có cảm giác như đang tương tác thật sự, giải quyết tình trạng cô lập, cải thiện sức khỏe tâm lý và tinh thần.

Click để xem thêm thông tin về sản phẩm.