Sổ Tay Dành Cho Các Nhà Giáo Dục Hướng Đến 4 Nhóm Kỹ Năng Cần Thiết Của Thế Kỷ 21

VND 20,000

Available

Description

4 nhóm kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 bao gồm: Tư Duy Phản Biện, Giao Tiếp, Hợp Tác, và Sáng Tạo. Cuốn sổ tay này bao gồm những ý tưởng và nguồn liệu để tích hợp “4Cs” trong lớp học. Các nguồn liệu này bao gồm: các kỹ thuật tích hợp “4Cs” trong lớp học, công cụ phát triển khả năng sử dụng thành thạo công nghệ, và những phương pháp tạo ra môi trường học ý nghĩa. 

By National Education Association (NEA)

Dịch bởi Educe Vietnam

Giới hạn truy cập: 7 ngày - 3 lần truy cập

Bạn có thể lựa chọn đăng ký gói Tạp chí STEMsmart hoặc Thư viện STEMsmart để được truy cập không giới hạn các bài viết trong vòng 1 năm!