Terms and Conditions

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ ĐỔI TRẢ

1. Thanh toán:

Hãy làm theo hướng dẫn trên trang thanh toán sản phẩm/dịch vụ bạn quan tâm. Nếu bạn ở Việt Nam, hãy chọn đơn vị thanh toán là VNĐ. Nếu ở nước ngoài, bạn có thể chọn thanh toán bằng USD và thanh toán qua trang thanh toán tương ứng trên trang STEMsmart.

Hóa đơn thuế GTGT sẽ được gửi qua email tới bạn theo địa chỉ email bạn sử dụng để liên hệ với chúng tôi.

2. Ngưng sử dụng dịch vụ giữa chừng và hoàn lại phí:

Bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ theo khoảng thời gian bất kỳ bạn chọn khi đăng ký tài khoản. Phí sử dụng tài khoản không được hoàn lại khi bạn ngưng sử dụng dịch vụ giữa chừng, nhưng có thể được bảo lưu trong các tình huống bất khả kháng (ví dụ: trường học hoặc nhóm trẻ tạm dừng hoạt động do chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...). Hãy gửi yêu cầu trợ giúp của bạn tới admin@stemsmart.net 

3. Đổi trả:

  • Các dịch vụ do STEMsmart™ cung cấp, nếu là gói thông tin hoặc dịch vụ số, thì không thể được đổi trả.
  • Các thiết bị STEM do STEMsmart™ cung cấp trên cơ sở các hợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối với đối tác, có thể được đổi trả, bảo hành theo các điều kiện của từng Hợp đồng mua bán riêng lẻ. Hãy gửi yêu cầu của bạn tới admin@stemsmart.net để đặt hàng và nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

4. Các điều kiện sử dụng khác:

Hãy tìm hiểu thêm về các điều kiện sử dụng khác trong mục Câu hỏi thường gặp trên trang chủ STEMsmart™.