[STEMsmart] Thư viện

VND 1,000,000 6 Sections 45 Lessons

Course Description

Trong tuần này của chương trình học, trẻ sẽ được làm quen với bảng chữ cái, những điều lý thú và bổ ích mà thư viện mang lại, và trẻ sẽ bắt đầu học về các nhà khoa học. Trẻ sẽ:

  • Làm quen với bảng chữ cái và nhận biết các chữ cái trong bảng chữ cái, trong các từ, câu và trong môi trường;
  • Tìm hiểu về những lợi ích mà thư viện mang lại khi trẻ đi khám phá thư viện và xem đoạn băng về thư viện;
  • Nhận biết các nhà khoa học chính là những nhà thám hiểm luôn đặt câu hỏi, quan sát và khám phá để thu thập thông tin nhằm tìm câu trả lời;
  • Phát triển các kỹ năng cảm xúc xã hội khi trẻ:
    • Làm việc trong nhóm nhỏ và chia sẻ ý kiến của mình khi đi khám phá; 
    • Tiếp tục thảo luận về những phẩm chất của một người bạn tốt.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST02.3] Lời mở đầu
[SST02.3] Mục tiêu học tập
[SST02.3] Bản ghi webinar (Video 01:12:15)
[SST02.3] Thư gửi phụ huynh
[SST02.3] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST02.3] Bài hát chào hỏi: “Đâu rồi?”
[SST02.3] Cùng thảo luận: Bảng chữ cái là gì?
[SST02.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Cuộc “đi săn” chữ cái
[SST02.3] Cùng đọc: Chicka Chicka Boom Boom
[SST02.3] Làm việc theo nhóm nhỏ: Có đủ chỗ không?
[SST02.3] Cùng vẽ và viết: Tên con
[SST02.3] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST02.3] Bài hát chào hỏi: “Đâu rồi?”
[SST02.3] Cùng thảo luận: Tiếp tục bảng chữ cái
[SST02.3] Cùng hát: “Bài hát ABC”
[SST02.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Tìm kiếm chữ cái
[SST02.3] Cùng xem: “Chữ hoa và chữ thường”
[SST02.3] Cùng đọc: Chicka Chicka Boom Boom
[SST02.3] Cùng đọc và hát: “Up, Up, Up”

Ngày 3

[SST02.3] Bài hát chào hỏi: “Đâu rồi?”
[SST02.3] Cùng thảo luận: Thư viện
[SST02.3] Cùng xem: “Mỗi ngày một cuốn sách”
[SST02.3] Cùng hát: “Chúng mình cùng đi săn” (phiên bản thư viện)
[SST02.3] Cùng đọc: "Lola ở thư viện"
[SST02.3] Cùng hát: “Twinkle, Twinkle, Little Star”
[SST02.3] Cùng khám phá (trong nhà): Thám hiểm thư viện
[SST02.3] Cùng xem: "Tìm kiếm nào"
[SST02.3] Cùng hát: "Đây là cách chúng mình cầm sách"
[SST02.3] Cùng vẽ và viết: Giữ gìn quyển sách

Ngày 4

[SST02.3] Bài hát chào hỏi: “Đâu rồi?”
[SST02.3] Cùng trò chuyện: Nhà khoa học là ai?
[SST02.3] Cùng khám phá (ngoài trời): Cùng làm nhà khoa học!
[SST02.3] Cùng đọc: "Nhà khoa học là ai?"
[SST02.3] Cùng vẽ và viết: Chúng ta đã nhìn thấy gì?
[SST02.3] Cùng thảo luận: Ở thư viện
[SST02.3] Cùng nhau đọc: "Lola ở thư viện"
[SST02.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Chuyến đi tới thư viện

Ngày 5

[SST02.3] Bài hát chào hỏi: “Đâu rồi?”
[SST02.3] Cùng thảo luận: Ôn lại bảng chữ cái và thư viện
[SST02.3] Cùng khám phá (trong nhà): Chữ hoa và chữ thường
[SST02.3] Cùng đọc: Giáo viên tự chọn
[SST02.3] Cùng hát bài: "Đọc một cuốn sách"
[SST02.3] Cùng vẽ và viết: Vì sao cần đọc sách?
[SST02.3] Tổng kết
[SST02.3] Kết nối gia đình