[STEMsmart] Thời tiền sử

VND 1,000,000 6 Sections 36 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu một chủ đề về Người tiền sử. Trẻ sẽ:

  • Khám phá tên gọi, đặc điểm, hoạt động, nơi sinh sống của người tiền sử;
  • Trẻ phát hiện ra tính đối xứng, hình dạng, số đếm, định hướng không gian, thời gian khi xưa và ngày nay sau khi khám phá các dụng cụ lao động, nơi sống, và đặc tính của người tiền sử;
  • Trẻ sẽ tìm hiểu kỹ thuật khắc đá, chế tác dụng cụ lao động thô sơ, lưu mẫu hóa thạch;
  • Phát triển cho trẻ vốn từ về cuộc sống của người tiền sử, về dụng cụ lao động, từ chỉ thời gian, từ chỉ các khái niệm toán học “đối xứng”;
  • Trẻ sẽ được sáng tạo mẫu hóa thạch, tiêu bản hóa thạch, sáng tạo trang phục của người tiền sử, sáng tạo dụng cụ lao động của người tiền sử;
  • Chơi các trò chơi thời tiền sử: ném tiêu, hái quả bỏ giỏ, vũ điệu người tiền sử, nhịp gõ và nhịp vỗ;
  • Trẻ học được cách an toàn khi sử dụng dụng cụ lao động và ứng dụng trực tiếp vào an toàn khi tham gia lao động, học tập hàng ngày.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST11.2] Lời mở đầu
[SST11.2] Mục tiêu học tập
[SST11.2] Bản ghi webinar (Video 01:26:36)
[SST11.2] Thư gửi phụ huynh
[SST11.2] Bảng ý tưởng

Ngày 1

[SST11.2] Bài hát chào hỏi: “Bước chân người tiền sử” #1
[SST11.2] Cùng xem “Những con người đầu tiên sống như thế nào?”
[SST11.2] Cùng khám phá: Vật nào thời nào?
[SST11.2] Cùng sáng tạo: Chiếc mũ gia đình người tiền sử
[SST11.2] Cùng đọc và học chữ cái: Đọc sách “Những câu chuyện thời tiền sử”
[SST11.2] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST11.2] Bài hát chào hỏi: “Bước chân người tiền sử” #2
[SST11.2] Cùng trò chuyện: Đá nào, để làm gì?
[SST11.2] Cùng xem: Công cụ lao động và vũ khí của người tiền sử
[SST11.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Sáng tạo với đá cuội
[SST11.2] Cùng chế tạo: Đàn đá
[SST11.2] Cùng vận động: Đi tìm nửa của mình
[SST11.2] Kết nối gia đình

Ngày 3

[SST11.2] Bài hát chào hỏi: “Mười người da đỏ bé nhỏ”
[SST11.2] Cùng vận động: Câu cá
[SST11.2] Cùng trò chuyện: Thức ăn của người tiền sử
[SST11.2] Cùng sáng tạo: Chiếc giỏ của người tiền sử nhí
[SST11.2] Cùng đọc: “Em bé hang động”
[SST11.2] Kết nối gia đình

Ngày 4

[SST11.2] Bài hát chào hỏi: “Mười người da đỏ bé nhỏ” #2
[SST11.2] Cùng trò chuyện: Mùa nào, trang phục đó
[SST11.2] Cùng xem: "Thời tiền sử"
[SST11.2] Cùng sáng tạo: Trang phục người tiền sử nhí
[SST11.2] Hoạt động nhóm: Dấu chân người tiền sử
[SST11.2] Kết nối gia đình

Ngày 5

[SST11.2] Bài hát chào hỏi: “Mười người da đỏ bé nhỏ” #3
[SST11.2] Cùng khám phá (trong nhà): Ngôi nhà của thời tiền sử
[SST11.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Ngôi nhà của người tiền sử
[SST11.2] Cùng đọc sách: "Những câu chuyện thời tiền sử"
[SST11.2] Tổng kết: Sổ tay nhà khảo cổ học
[SST11.2] Kết nối gia đình