[STEMsmart] Vòng quanh thế giới

VND 1,000,000 6 Sections 31 Lessons

Course Description

Để chuẩn bị cho các bé trở thành những công dân toàn cầu tương lai, trong tuần này, các bé sẽ được trải nghiệm một chuyến đi vòng quanh thế giới. Các bé sẽ: 

  • Nhận biết đặc điểm và vai trò của hộ chiếu, biết sử dụng hộ chiếu khi đi du lịch nước ngoài
  • Biết tên gọi và công dụng của những đồ dùng cần thiết khi đi du lịch
  • Biết tên gọi và vị trí của các châu lục trên thế giới, phân biệt được đặc điểm khí hậu khác nhau trên các châu lục
  • Phát triển các khả năng về tình cảm và xã hội bởi vì bé:
    • Biết tôn trọng sự khác biệt
    • Bắt đầu học cách hợp tác với các bạn trong nhóm đi du lịch
    • Nắm được các kỹ năng an toàn khi đi du lịch
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST11.4] Lời mở đầu
[SST11.4] Mục tiêu học tập
[SST11.4] Bản ghi webinar (Video 01:23:27)
[SST11.4] Thư gửi phụ huynh
[SST11.4] Bảng ý tưởng

Ngày 1

[SS11.4] Bài hát mở đầu: “Du lịch vòng quanh Thế giới”
[SST11.4] Cùng trò chuyện: Du lịch thế giới
[SST1.4] Cùng khám phá: Bản đồ du lịch thế giới
[SST11.4] Hoạt động theo nhóm: Lập kế hoạch đi du lịch
[SST11.4] Cùng nhau sáng tạo (trong lớp): Cuốn hộ chiếu của con
[SST11.4] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST11.4] Bài hát mở đầu: “Du lịch vòng quanh Thế giới” #2
[SST11.4] Cùng trò chuyện: Sắp xếp đồ dùng cho chuyến đi du lịch
[SST11.4] Cùng nhau sáng tạo: Làm chiếc va-li
[SST11.4] Cùng nhau khám phá (trong lớp học): Lên đường!
[SST11.4] Cùng đọc sách: “Chúng ta là tất cả sắc màu”

Ngày 3

[T11.4] Bài hát mở đầu: “Du lịch vòng quanh Thế giới”
[SST11.4] Cùng trò chuyện: Kết bạn
[SST11.4] Cùng khám phá (Trong lớp): Bản đồ địa hình thế giới
[SST11.4] Cùng khám phá (Trong lớp): Bản đồ chính trị thế giới
[SST11.4] Cùng đọc truyện: “Chúng mình cùng hát một giọng”

Ngày 4

[SST11.4] Bài hát mở đầu: “Trái đất này là của chúng mình”
[SST11.4] Cùng trò chuyện: Khí hậu trên trái đất
[SST11.4] Cùng sáng tạo: Bức tranh thế giới thời tiết
[SST11.4] Cùng vẽ và viết: Thời tiết và cảm giác
[SS11.4] Cùng đọc: Cho dù con là ai

Ngày 5

[SST11.4] Bài hát mở đầu: “Trái đất này là của chúng mình”
[SST11.4] Cùng thảo luận: Điều gì làm bé sợ?
[SST11.4] Cùng sáng tạo (Trong lớp): Thông điệp hòa bình
[SST11.4] Cùng đọc sách: “Ba mẹ tớ học ăn như thế nào?”
[SST11.4] Tổng kết: Tạp chí Thế giới mới