[STEMsmart] Bảo tàng Louvre

VND 1,000,000 6 Sections 32 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ ôn lại các kiến thức đã học về màu sắc, hình dạng và kiểu mẫu. Trẻ sẽ:

  • Thảo luận về cách trưng bày các sản phẩm của nhóm mình;
  • Quan sát và đưa ra nhận xét sản phẩm của nhóm bạn;
  • So sánh sản phẩm các nhóm;
  • Tự tin thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình;
  • Mở rộng ứng dụng các sản phẩm về kích thước, số lượng, màu sắc, hình dạng.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST05.4] Lời mở đầu
[SST05.4] Mục tiêu học tập
[SST05.4] Bản ghi webinar (Video 01:29:55)
[SST05.4] Thư gửi phụ huynh
[SST05.4] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST05.4] Bài hát chào hỏi: “The Hello song”
[SST05.4] Cùng trò chuyện: Bảo tàng Louvre
[SST05.4] Cùng khám phá: Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
[SST05.4] Cùng trò chuyện: Ý tưởng cho sự kiện
[SST05.4] Cùng đọc: "Maisy đi thăm bảo tàng"
[SST05.4] Cùng sáng tạo: Bảng tin theo chủ đề
[SST05.4] Kết nối gia đình

Ngày 2

[STT05.4] Vận động theo bài hát: Bài hát trong sự kiện
[SST05.4] Cùng khám phá: Tour ảo thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Washington
[SST05.4] Cùng trò chuyện: Phòng trưng bày yêu thích nhất
[SST05.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Bản đồ/Sơ đồ chỉ dẫn thăm quan sự kiện
[SST05.4] Cùng sáng tạo: Thiệp mời tham gia sự kiện
[SST05.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Mô hình khủng long/bộ xương khủng long

Ngày 3

[SST05.4] Vận động theo bài hát: Bài hát trong sự kiện
[SST05.4] Cùng trò chuyện: Ôn tập về màu sắc, hình dạng, kiểu mẫu
[SST05.4] Cùng khám phá: Bảo tàng Toán ở New York
[SST05.4] Cùng sáng tạo: Nội quy lớp học, thẻ kỹ năng
[SST05.4] Cùng chơi: Có hay không?
[SST05.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Mô hình xe đạp bánh vuông

Ngày 4

[SST05.4] Vận động theo bài hát: Bài hát trong sự kiện
[SST05.4] Cùng sáng tạo: Trang trí khu vực trưng bày
[SST05.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Chuẩn bị góc chơi gia đình
[SST05.4] Tập thuyết trình: Giới thiệu sản phẩm trưng bày

Ngày 5

[SST05.4] Vận động theo bài hát: Bài hát trong sự kiện
[SST05.4] Giờ sinh hoạt tập thể: Tổng duyệt sự kiện
[SST05.4] Tổng kết: Thăm Bảo tàng Louvre
[SST05.4] Kết nối gia đình