[STEMsmart] Nhà thông minh

VND 1,000,000 6 Sections 41 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về Nhà thông minh. Trẻ sẽ:

  • Nhận biết công dụng của ngôi nhà, các phòng trong nhà và đồ dùng trong từng phòng
  • Lên ý tưởng thực hiện dự án Nhà thông minh, hình dung công năng và thiết kế các phòng trong ngôi nhà thông minh và đồ dùng của từng phòng
  • Tìm hiểu và nghiên cứu cách xây dựng một ngôi nhà xanh và thân thiện với môi trường
  • Thiết kế và sáng tạo nội thất thông minh cho từng phòng
  • Hoàn thiện nhà và thuyết trình về dự án Nhà thông minh của mình
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST08.3] Lời mở đầu
[SST08.3] Mục tiêu học tập
[SST08.3] Bản ghi webinar (Video 01:22:08)
[SST08.3] Thư gửi phụ huynh
[SST08.3] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST08.3] Cùng trò chuyện: Những ngôi nhà và tòa nhà
[SST08.3] Cùng xem: Những ngôi nhà trên thế giới
[SST08.3] Giờ khám phá (Ngoài trời): Săn tìm vật liệu
[SST08.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Vật liệu khác nhau
[SST08.3] Cùng xem: Nhà thông minh
[SST08.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Việc ngôi nhà có thể làm/không thể làm
[SST08.3] Cùng học chữ cái: Chữ Xx và từ “Xây dựng”
[SST08.3] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST08.3] Cùng xem: Mô hình nhà điện tử thông minh của tương lai
[SST08.3] Cùng khám phá: Các phòng trong nhà
[SST08.3] Cùng đọc truyện: Nếu con xây nhà
[SST08.3] Cùng trò chuyện: Thêm vật liệu
[SST08.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Sáng tạo các phòng trong nhà
[SST08.3] Cùng chia sẻ: Điều đặc biệt ở nhà tớ
[SST08.3] Cùng học ngôn ngữ: Sáng tác chuyện “Ngôi nhà không thông minh”

Ngày 3

[SST08.3] Trò chơi: Đông, Tây, Nam, Bắc
[SST08.3] Cùng khám phá: Ngôi nhà thân thiện với môi trường
[SST08.3] Cùng xem: Nhà của cô Agatha
[SST08.3] Cùng khám phá: Thiết kế “Nhà thông minh”
[SST08.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Thiết kế các phòng và đồ dùng thông minh
[SST08.3] Cùng học chữ cái: Chữ Nn và từ “Ngôi nhà”

Ngày 4

[SST08.3] Cùng xem: Xây nhà
[SST08.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Tường và Mái
[SST08.3] Cùng khám phá: Dụng cụ xây dựng
[SST08.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Mô hình “Nhà thông minh”
[SST08.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Thiết kế mô hình các phòng và đồ dùng thông minh
[SST08.3] Cùng học chữ cái: Biển tên phòng

Ngày 5

[SST08.3] Trò chơi tương tác: Xây nhà
[SST08.3] Cùng đọc: Xây nhà
[SST08.3] Cùng trò chuyện: Các bức tường của ngôi nhà
[SST08.3] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Nhà gạch bọt biển
[SST08.3] Cùng đọc truyện: Nếu con xây nhà
[SST08.3] Cùng sáng tạo: Hoàn thiện “Nhà thông minh”
[SST08.3] Thuyết trình: Dự án Nhà thông minh của bé
[SST08.3] Tổng kết
[SST08.3] Kết nối gia đình