[STEMsmart] Lăn và trượt

VND 1,000,000 6 Sections 43 Lessons

Course Description

Trong tuần đầu tiên của bài học, trẻ sẽ bắt đầu khám phá cách các vật lăn và trượt xuống một mặt phẳng nghiêng hay còn gọi là đường dốc. Trẻ sẽ:

  • Khám phá những cách khác nhau một vật có thể lăn hay trượt xuống đường dốc
  • Xây dựng đường dốc của riêng mình và quan sát điều xảy ra khi cho các vật khác nhau lăn hay trượt xuống đường dốc
  • Làm quen với các từ trái nghĩa, như lên và xuống
  • Nghe và xem các truyện đọc theo chủ đề để làm quen với khái niệm lăn, trượt, và tìm hiểu lợi ích của các đường dốc đối với con ngườI
  • Cùng ôn lại chữ “Vv”, “Vv”; âm /đ/, /d/; từ Đường dốc và Vút qua
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST07.1] Lời mở đầu
[SST07.1] Mục tiêu học tập
[SST07.1] Bản ghi webinar (Video 01:31:06)
[SST07.1] Thư gửi phụ huynh
[SST07.1] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST07.1] Bài hát chào hỏi: “Cậu làm bạn tớ nhé?”
[SST07.1] Cùng trò chuyện: Thử nghiệm trượt đồ vật
[SST07.1] Cùng khám phá (Ngoài sân): Trượt xuống cầu trượt
[SST07.1] Cùng trò chuyện: Tàu lượn siêu tốc
[SST07.1] Cùng đọc: “Tàu lượn siêu tốc”
[SST07.1] Cùng vẽ và viết: Sơ đồ cảm xúc
[SST07.1] Cùng học chữ cái: Chữ Vv và từ “Vút qua”
[SST07.1] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST07.1] Bài hát chào hỏi: “Cậu làm bạn tớ nhé?”
[SST07.1] Cùng trò chuyện: Làm quen với đường dốc
[SST07.1] Cùng khám phá (Ngoài sân): Đường dốc ở xung quanh ta
[SST07.1] Cùng xem: “Tàu lượn siêu tốc”
[SST07.1] Cùng vẽ và viết: Chúng mình làm được!
[SST07.1] Cùng học chữ cái: Âm đầu (/v/)
[SST07.1] Chơi với chữ: Trò chơi tạo vần (V)
[SST07.1] Kết nối gia đình

Ngày 3

[SST07.1] Bài hát chào hỏi: “Cậu làm bạn tớ nhé?”
[SST07.1] Cùng trò chuyện: Mọi điều về đường dốc
[SST07.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Lăn cùng đường dốc trong nhà
[SST07.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Cuộc đua đường dốc
[SST07.1] Cùng đọc: “Mẹ lao vút”
[SST07.1] Chơi với chữ: Đoán từ (/đ/)

Ngày 4

[SST07.1] Bài hát chào hỏi: “Cậu làm bạn tớ nhé?”
[SST07.1] Cùng trò chuyện: Lăn và trượt
[SST07.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây dựng đường dốc liên hoàn
[SST07.1] Cùng chơi: “Quả táo của Quack” (PEEP game)
[SST07.1] Cùng đọc: “Mẹ lao vút”
[SST07.1] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái (/đ/)
[SST07.1] Chơi với chữ: Các phần của một từ

Ngày 5

[SST07.1] Bài hát chào hỏi: “Cậu làm bạn tớ nhé?”
[SST07.1] Cùng trò chuyện: Ôn lại về đường dốc
[SST07.1] Cùng khám phá (Ngoài sân): Tự do khám phá đường dốc
[SST07.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Những bức vẽ đường dốc
[SST07.1] Cùng xem: “Tàu lượn siêu tốc”
[SST07.1] Cùng vẽ và viết: Bảng tổng hợp “Vật thể chuyển động như thế nào?”
[SST07.1] Cùng học chữ cái: Tạo hình và trang trí chữ cái (“V”)
[SST07.1] Tổng kết
[SST07.1] Kết nối gia đình