Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về sự di chuyển. Trẻ sẽ:

  • Hình thành nhận thức về khoảng cách gần và xa
  • Nhận biết tầm quan trọng của sự di chuyển trong cuộc sống hiện đại và các cách thức di chuyển khác nhau
  • Phân loại các môi trường giao thông và phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không
  • Nhận ra điều gì làm các phương tiện di chuyển thông qua các thí nghiệm thực tế
  • Tìm hiểu cách thiết kế các con đường và các điểm giao cắt đảm bảo an toàn cho người sử dụng
  • Nhận biết tầm quan trọng của việc di chuyển an toàn và làm thế nào để di chuyển an toàn 
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST07.4] Lời mở đầu
[SST07.4] Mục tiêu học tập
[SST07.4] Bản ghi webinar (Video 58:34)
[SST07.4] Thư gửi phụ huynh
[SST07.4] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST07.4] Bài hát chào hỏi: Em tập lái ô tô
[SST07.4] Cùng trò chuyện: Gần và xa
[SST07.4] Cùng xem: "Bay lên nào!"
[SST07.4] Cùng sáng tạo: Các phương tiện giao thông
[SST07.4] Cùng chơi: Đua xe bóng bay
[SST07.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Chế tạo xe ô tô nam châm
[SST07.4] Cùng học toán: Tìm đúng số phương tiện giao thông
[SST07.4] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST07.4] Bài hát chào hỏi: “Chiếc bánh xe buýt”
[SST07.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Tàu chui qua hầm
[SST07.4] Nghe kể chuyện: Xe lu và xe ca
[SST07.4] Cùng chơi: Tìm bóng các phương tiện giao thông
[SST07.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Xếp lego phương tiện giao thông
[SST07.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Con tàu mang tên bé

Ngày 3

[SST07.4] Bài hát chào hỏi: “Chèo, chèo, chèo thuyền”
[SST07.4] Cùng trò chuyện: Phương tiện giao thông đường thủy
[SST07.4] Cùng khám phá: Các phương tiện giao thông đường thủy
[SST07.4] Trò chơi vận động: Chèo thuyền
[SST07.4] Cùng sáng tạo: Các loại thuyền
[SST07.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Ca nô bóng bay
[SST07.4] Cùng đọc: Những chiếc thuyền bận rộn
[SST07.4] Trò chơi vận động: Cá sấu lên bờ

Ngày 4

[SST07.4] Bài hát: "Bay lên nào!"
[SST07.4] Cùng trò chuyện: Các phương tiện giao thông đường hàng không
[SST07.4] Cùng khám phá: Quả trứng nhảy dù
[SST07.4] Cùng sáng tạo: Khinh khí cầu của bé
[SST07.4] Cùng chơi: Bắt sóng radar
[SST07.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Cuốn sách phương tiện giao thông của bé
[SST07.4] Cùng đọc thơ: Đèn giao thông

Ngày 5

[SST07.4] Bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
[SST07.4] Cùng đoán xem: Khi nào bé có thể qua đường?
[SST07.4] Trò chơi vận động (ngoài trời): Giao thông an toàn
[SST07.4] Cùng khám phá: Quan sát ngã tư đường phố
[SST07.4] Cùng chơi: Tìm hiểu những cung đường
[SST07.4] Kết nối gia đình