[STEMsmart] Bắc - Trung - Nam

VND 1,000,000 6 Sections 35 Lessons

Course Description

Trong tuần này của chương trình học, trẻ sẽ tìm hiểu về ba miền Bắc - Trung - Nam, đặc điểm thời tiết, khí hậu và các địa danh du lịch nổi tiếng ở ba miền và vị trí địa lý của Việt Nam. Trẻ sẽ:

  • Học về xác định phương hướng Đông Tây Nam Bắc, phương Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn;
  • Học cách sử dụng bản đồ, lược đồ đơn giản, được giới thiệu một số thành phố lớn ở ba miền Bắc Trung Nam;
  • Khám phá một số địa danh nổi tiếng ở ba miền, hình ảnh các món ăn đặc sản;
  • Sáng tạo các trang phục truyền thống, trang phục cung đình, và trang phục đặc trưng ba miền;
  • Lắng nghe câu chuyện theo chủ đề để tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của tháp Rùa đối với Hà Nội, Việt Nam.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST03.2] Lời mở đầu
[SST03.2] Mục tiêu học tập
[SST03.2] Bản ghi webinar (Video 01:23:44)
[SST03.2] Thư gửi phụ huynh

Ngày 1

[SST03.2] Cùng hát: Bốn phương trời
[SST03.2] Cùng chơi: Đông Tây Nam Bắc
[SST03.2] Cùng khám phá: Bản đồ Việt Nam
[SST03.2-ESL] Cùng chơi: Khám phá Việt Nam
[SST03.2] Cùng khám phá: Lớn hay nhỏ? Dài hay ngắn? Rộng hay hẹp?
[SST03.2] Cùng sáng tạo: Bản đồ ba miền Việt Nam
[SST03.2] Cùng học chữ cái: VIỆT NAM

Ngày 2

[SST03.2] Cùng xem: Chào mừng tới Việt Nam
[SST03.2] Cùng thảo luận: Thời tiết ba miền
[SST03.2] Cùng sáng tạo: Bản đồ thời tiết ba miền
[SST03.2] Cùng khám phá: Trang phục truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ
[SST03.2] Cùng sáng tạo: Áo dài Việt Nam

Ngày 3

[SST03.2] Cùng hát: Cháu yêu thủ đô
[SST03.2] Cùng khám phá: Du lịch miền Bắc
[SST03.2] Cùng xem: Sự tích Hồ Gươm
[SST03.2] Cùng sáng tạo: Tháp Rùa
[SST03.2] Cùng sáng tạo: Cuốn sách về Hà Nội
[SST03.2] Cùng đóng kịch: Sự tích Hồ Gươm

Ngày 4

[SST03.2] Cùng chơi: Đông Tây Nam Bắc
[SST03.2] Cùng khám phá: Cố đô Huế
[SST03.2] Cùng sáng tạo: Trang phục cung đình Huế
[SST03.2] Cùng đóng vai: Biểu diễn thời trang cung đình
[SST03.2] Giờ sáng tạo: Trang trí nón Huế

Ngày 5

[SST03.2] Cùng xem: Trí khôn của ta đây
[SST03.2] Cùng khám phá: Miền Nam
[SST03.2] Cùng sáng tạo: Cây hoa quả
[SST03.2] Cùng khám phá: Chợ nổi
[SST03.2] Cùng khám phá: Quê hương con
[SST03.2] Cùng sáng tạo: Tết tua rua cho khăn rằn Nam Bộ
[SST03.2] Tổng kết: Bản đồ Việt Nam
[SST03.2] Kết nối Gia đình - Nhà Trường