[STEMsmart] Rồng Việt

VND 1,000,000 6 Sections 32 Lessons

Course Description

Trong tuần này của chương trình học, trẻ sẽ tìm hiểu hình ảnh con rồng Việt, ý nghĩa và việc sử dụng hình ảnh con rồng trong văn hóa Việt Nam từ xưa tới nay. Trẻ sẽ:

  • Lắng nghe câu chuyện về nguồn gốc hình ảnh con rồng cũng như ý nghĩa của hình ảnh đó trong văn hóa Việt Nam;
  • Học bài hát thể hiện sự tự hào dân tộc và nhiệm vụ của nòi giống Rồng Tiên;
  • Tiếp tục làm quen với chữ cái, làm quen với từ CON RỒNG (DRAGON) qua trò chơi xếp hình. Phát âm chữ cái khó “R”;
  • Lắng nghe câu chuyện theo chủ đề và ôn lại khái niệm truyền thuyết. Tìm hiểu sự liên hệ giữa các câu chuyện;
  • Khám phá hình ảnh con Rồng trong nền văn hóa Việt, trong nghệ thuật trang trí, điêu khắc, thêu và nghệ thuật múa.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST03.1] Lời mở đầu
[SST03.1] Mục tiêu học tập
[SST03.1] Thư gửi phụ huynh

Ngày 1

[SST03.1] Trò chơi tập thể: Rồng rắn lên mây
[SST03.1] Cùng xem: Con Rồng cháu Tiên
[SST03.1] Cùng hát: Bay lên nòi giống Tiên Rồng
[SST03.1] Cùng khám phá: Hoa nở ra trứng rồng
[SST03.1] Cùng sáng tạo: Cuốn sách Con Rồng cháu Tiên

Ngày 2

[SST03.1] Cùng hát: Bay lên nòi giống Tiên Rồng
[SST03.1] Cùng khám phá: Hình ảnh con rồng
[SST03.1] Cùng xem: Con Rồng Vàng
[SST03.1] Cùng khám phá (trong nhà): Các bộ phận cơ thể con rồng
[SST03.1-ESL] Cùng chơi: Các bộ phận cơ thể con rồng
[SST03.1] Cùng chơi: Đếm vảy rồng

Ngày 3

[SST03.1] Cùng hát: Bay lên nòi giống Tiên Rồng
[SST03.1] Cùng đọc: Truyền thuyết Sơn tinh Thủy tinh
[SST03.1] Cùng chơi: Theo dấu chân rồng
[SST03.1] Cùng chơi: Xếp hình “Con rồng”
[SST03.1] Cùng xem: Cá chép vượt Vũ Môn hóa Rồng
[SST03.1] Cùng kể chuyện: Vượt Vũ Môn

Ngày 4

[SST03.1] Cùng chơi: Rồng rắn lên mây
[SST03.1] Cùng hát: Bay lên nòi giống Tiên Rồng
[SST03.1] Cùng xem: Biểu tượng rồng thiêng trong văn hóa Việt Nam
[SST03.1] Cùng sáng tạo: Đạo cụ múa rồng
[SST03.1] Cùng khám phá: Nghệ thuật múa rồng

Ngày 5

[SST03.1] Cùng hát bài: Happy Dragon
[SST03.1] Cùng khám phá: Rồng Châu Á
[SST03.1] Cùng sáng tạo: Con rối rồng
[SST03.1] Cùng sáng tạo: Hộp diễn rối
[SST03.1] Cùng diễn rối: Con Rồng Cháu Tiên
[SST03.1] Tổng kết
[SST03.1] Kết nối Gia đình - Nhà Trường