[STEMsmart] Ngày Độc lập

VND 1,000,000 6 Sections 29 Lessons

Course Description

Trong tuần này của chương trình học, trẻ sẽ tìm hiểu về Ngày Quốc Khánh, ý nghĩa của Ngày Quốc Khánh và các hoạt động chào mừng ngày mùng 2/9. Ngoài ra, trẻ còn được tìm hiểu về Bác Hồ, Lăng Bác và học bài Quốc ca của Việt Nam.

  • Trẻ cùng khám phá Ngày Quốc Khánh của dân tộc, ý nghĩa của Ngày Quốc Khánh và xem đoạn băng về Lễ Diễu binh và hoạt động bắn pháo hoa chào mừng ngày mùng 2/9/2015 (Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước);
  • Trẻ cùng sáng tạo và tìm hiểu ý nghĩa lá cờ Việt Nam. Qua đó, tìm hiểu thêm về cờ một số nước khác trên thế giới và ôn lại kiến thức về các châu lục;
  • Trẻ học bài hát Quốc ca của nước Việt Nam và cảm nhận tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc;
  • Trẻ khám phá Lăng Bác, Ao cá và nhà sàn nơi Bác từng ở để hiểu thêm về Bác;
  • Trẻ lắng nghe câu chuyện theo chủ đề để hiểu hơn về Bác Hồ và thêm yêu quý và kính trọng Bác.
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST03.3] Lời mở đầu
[SST03.3] Mục tiêu học tập
[SST03.3] Thư gửi phụ huynh

Ngày 1

[SST03.3] Cùng hát: Tiến quân ca
[SST03.3] Cùng thảo luận: Ngày Quốc khánh
[SST03.3] Cùng khám phá: Cờ Việt Nam và cờ một số nước trên thế giới
[SST03.3-ESL] Cùng chơi: Cờ các nước
[SST03.3] Cùng khám phá: Các hình dạng trên lá cờ
[SST03.3] Cùng sáng tạo: Lá cờ hòa bình
[SST03.3] Cùng sáng tạo: Vòng tay cờ Việt Nam và họa tiết

Ngày 2

[SST03.3] Cùng nhau hát: Tiến Quân Ca
[SST03.3] Chữ cái và hình dạng: QUỐC KHÁNH
[SST03.3] Cùng khám phá: Lăng Bác
[SST03.3-ESL] Cùng chơi: Đố vui về Lăng Bác
[SST03.3] Cùng sáng tạo: Mô hình Lăng Bác

Ngày 3

[SST03.3] Cùng nhau hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
[SST03.3] Cùng đọc truyện: Đến thăm trường thiếu nhi miền Nam
[SST03.3] Cùng sáng tạo: Mô hình Ao cá và Nhà sàn Bác Hồ
[SST03.3] Cùng khám phá: Lễ chào cờ và hạ cờ ở Quảng trường Ba Đình

Ngày 4

[SST03.3] Cùng nhau hát: Tiến Quân Ca
[SST03.3] Cùng khám phá: Diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày Quốc Khánh
[SST03.3] Cùng sáng tạo: Trang phục diễu binh, diễu hành
[SST03.3-ESL] Cùng chơi: Đố vui về Ngày Độc lập
[SST03.3] Cùng sáng tạo: Pháo hoa kỷ niệm ngày Quốc Khánh

Ngày 5

[SST03.3] Bài hát: Tiến Quân Ca và Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
[SST03.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Đi diễu binh, diễu hành chào mừng Ngày Quốc Khánh
[SST03.3-ESL] Cùng chơi: Ghép cặp chủ đề Ngày Độc lập
[SST03.3] Tổng kết: Việt Nam quê hương tôi
[SST03.3] Kết nối gia đình – nhà trường