[STEMsmart] Nhanh hơn, xa hơn

VND 1,000,000 6 Sections 50 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ khám phá những đường dốc có kết cấu bề mặt khác nhau và điều sẽ xảy ra với vật lăn khi gia tăng độ dốc của đường dốc. Trẻ sẽ:

  • So sánh chuyển động của vật trên các bề mặt khác nhau
  • Xây dựng đường dốc và tìm hiểu điều xảy ra khi làm đường dốc hơn
  • Lắng nghe các câu chuyện theo chủ đề để hiểu thêm về đường dốc và công dụng của bánh xe đối với con người
  • Phát triển kỹ năng xã hội - tình cảm khi hoạt động trong nhóm hai người hoặc nhiều người để xây đường dốc
  • Làm quen với chữ cái “Xx” và “Đđ” trong từ “Xuống” và “Động cơ”
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST07.3] Lời mở đầu
[SST07.3] Mục tiêu học tập
[SST07.3] Bản ghi webinar (Video 01:23:53)
[SST07.3] Thư gửi phụ huynh
[SST07.3] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST07.3] Bài hát chào hỏi: “Tớ có thể!”
[SST07.3] Cùng trò chuyện: Cảm giác khi chạm vào
[SST07.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Đường dốc có bề mặt khác nhau
[SST07.3] Cùng xem: “Lăn xuống đồi”
[SST07.3] Cùng hát: “Chiếc bánh xe buýt”
[SST07.3] Cùng xem: “Bánh xe có công dụng gì?” (BTL show)
[SST07.3] Cùng vẽ và viết: Sơ đồ tư duy - Bánh xe
[SST07.3] Cùng học chữ cái: Chữ Xx và từ “Xuống”
[SST07.3] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Xx")
[SST07.3] Cùng học chữ cái: Âm chữ (/x/)
[SST07.3] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST07.3] Bài hát chào hỏi: “Tớ có thể!”
[SST07.3] Cùng trò chuyện: Đường dốc với những bề mặt khác nhau
[SST07.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Lăn trên những bề mặt khác nhau
[SST07.3] Cùng hát: “Chiếc bánh tàu hỏa”
[SST07.3] Cùng đọc: Động cơ bé nhỏ cũng có thể
[SST07.3] Cùng chơi: Tu tu xình xịch
[SST07.3] Cùng học chữ cái: Chữ Đđ và từ “Động cơ”
[SST07.3] Cùng học chữ: Viết trên giấy nhám ("Đđ")
[SST07.3] Cùng học chữ cái: Âm chữ (/đ/)
[SST07.3] Cùng học chữ cái: Chữ “Đđ” di động

Ngày 3

[SST07.3] Bài hát chào hỏi: “Tớ có thể!”
[SST07.3] Cùng trò chuyện: Xây đường dốc
[SST07.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Dốc hơn nữa
[SST07.3] Cùng xem: “Bánh xe có công dụng gì?”
[SST07.3] Chơi với chữ: Từ “Xuống”
[SST07.3] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“X”)
[SST07.3] Chơi với chữ: Âm /x/
[SST07.3] Kết nối gia đình

Ngày 4

[SST07.3] Bài hát chào hỏi: “Tớ có thể!”
[SST07.3] Cùng trò chuyện: Tớ có thể làm được
[SST07.3] Cùng khám phá (Ngoài trời): Dốc hơn nữa
[SST07.3] Cùng thảo luận: Luôn cố gắng
[SST07.3] Cùng đọc: Động cơ bé nhỏ cũng có thể
[SST07.3] Cùng vẽ và viết: Cuốn sách về những bánh xe
[SST07.3] Cùng học chữ cái: Túi âm /đ/
[SST07.3] Chơi với chữ: Ghép từ “Động cơ”

Ngày 5

[SST07.3] Bài hát chào hỏi: “Tớ có thể!”
[SST07.3] Cùng trò chuyện: Dốc hơn nữa
[SST07.3] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây đường dốc hơn
[SST07.3] Hoạt động trong nhóm nhỏ: Đường dốc trên cơ thể
[SST07.3] Cùng đọc: Lựa chọn của giáo viên
[SST07.3] Cùng xem: “Cái gì gì đấy”
[SST07.3] Cùng học chữ cái: Chữ Xx, Đđ và từ “Xuống”, “Động cơ”
[SST07.3] Tổng kết