Course Description

Khóa học này được thiết kế riêng cho các hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn và giáo viên mầm non. Khóa học cung cấp những thực tiễn tốt nhất của ngành về giáo dục STEM trong trường mầm non, giúp bạn tự tin đưa chương trình giáo dục mầm non theo định hướng STEM vào lớp học của bạn và mang lại cho trẻ những trải nghiệm học tập tốt nhất.

Khóa học được triển khai theo hình thức trực tuyến. Bạn có thể học ở bất cứ nơi đâu, và vào bất cứ lúc nào bạn muốn.

Toàn bộ khóa học được thiết kế cho 5 tuần học để các bạn có đủ thời gian nghiên cứu học liệu được cung cấp và làm các bài tập về nhà.

Course Content

Khởi động

Hãy hoàn thành các nội dung ở phần này trước khi bạn bắt đầu các bài học ở Phần 1.
[EDU009O] Chào mừng bạn đến với khóa học! (Video 1:26)
[EDU009O] Khảo sát trước khóa học
[EDU009O] Gặp gỡ giáo viên của bạn
[EDU009O] Làm sao để thành công trong khóa học này

Phần 1: Giới thiệu chung

Phần này sẽ bắt đầu bằng việc giải thích lý do tại sao cần đưa giáo dục STEM vào bậc học mầm non, qua xem xét lịch sử hình thành khái niệm STEM, các xu hướng toàn cầu và quốc gia trong tương lai của công việc, kỹ năng và giáo dục, và phân tích lợi ích của giáo dục STEM từ sớm cho trẻ mầm non.
[EDU009O] Bạn sẽ học gì trong Phần 1?
[EDU009O] Slides Phần 1: Giới thiệu chung
[EDU009O] Cách mạng công nghiệp 4.0 (Video 1:41)
[EDU009O] Rất nhiều giáo viên mầm non lo sợ giáo dục STEM. Đây là giải pháp (Video 06:35)
[EDU009O] Báo cáo chính sách: Tầm quan trọng của việc dạy STEM từ sớm
[EDU009O] Đẩy mạnh giáo dục STEM trong các nhà trường
[EDU009O] Đâu là thách thức lớn nhất của bạn khi đưa các hoạt động học STEM vào trường mầm non?
[EDU009O] Video bài học Phần 1 (Video 1:02:45)
[EDU009O] Thách thức STEM: Làm cách nào đưa trẻ đến trường mùa mưa lũ (Bài tập về nhà)

Phần 2: Giáo dục STEM trong trường mầm non

Phần này sẽ làm rõ hơn khái niệm giáo dục STEM và giáo dục STEM trong trường mầm non. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xóa bỏ các hiểu lầm thường gặp về giáo dục STEM, thảo luận về bản chất của giảng dạy Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học trong trường mầm non; và điểm qua các công cụ và phương pháp thường sử dụng trong giáo dục STEM để có một cái nhìn hệ thống về cách thức đưa giáo dục STEM vào trường mầm non.
[EDU009O] Bạn sẽ học gì trong Phần 2?
[EDU009O] Slides Phần 2: Giáo dục STEM trong trường mầm non trông như thế nào?
[EDU009O] Nhà khoa học là gì? (Video 3:46)
[EDU009O] Tiếp cận tích hợp trong dạy học (Video 1:07)
[EDU009O] Khung Tư duy Thiết kế dành cho giáo dục (Video 2:37)
[EDU009O] Khoa học trong không khí
[EDU009O] Projected Based Learning: Dạy học theo dự án
[EDU009O] Bộ khung cho phương pháp dạy học theo dự án chất lượng cao
[EDU009O] Engineering Design Process (EDP): Quy trình thiết kế kỹ thuật
[EDU009O] Mô hình dạy học 5E
[EDU009O] Video bài học Phần 2 (Video 1:24:53)
[EDU009O] Thảo luận: Bài học STEM mầm non yêu thích của bạn (Bài tập về nhà)

Phần 3: Soạn và triển khai bài giảng STEM

Phần này sẽ thảo luận về Phân loại Tư duy của Bloom và cách sử dụng Phân loại Tư duy của Bloom để thiết kế các mục tiêu học tập SMART và hành trình học tập có ý nghĩa cho trẻ. Chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn vào các công cụ và phương pháp có thể sử dụng để gia tăng hiệu quả bài học. Cuối cùng, chúng ta sẽ có một phiên thảo luận động não để khám phá các ý kiến và ý tưởng cho một giáo án dạy học STEM.
[EDU009O] Bạn sẽ học gì trong Phần 3?
[EDU009O] Slides Phần 3: Soạn và triển khai bài giảng STEM cho lứa tuổi mầm non
[EDU009O] Sử dụng Phân loại Tư duy của Bloom để khuyến khích trẻ mầm non tư duy (Video 5:35)
[EDU009O] Tư duy bậc cao (Video 3:52)
[EDU009O] Khảo sát những quả bóng (Video 10:10)
[EDU009O] Tham khảo: Bánh xe Bloom (Graphic)
[EDU009O] Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới
[EDU009O] Tài liệu đọc thêm: Bánh xe Bloom, tài liệu đã chỉnh lý để phù hợp cho người học trong thế kỷ 21
[EDU009O] Tham khảo: Tương lai nghề nghiệp 2018 (Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới)
[EDU009O] Tham khảo: Sổ tay hướng dẫn kỹ năng “4Cs”
[EDU009O] Chia sẻ kinh nghiệm: Tổ chức hoạt động STEM ở góc xây dựng
[EDU009O] Mẫu giáo án STEM
[EDU009O] Video bài học Phần 3 (Video 1:05:36)
[EDU009O] Giáo án STEM của bạn (Bài tập về nhà)

Phần 4: Đánh giá trải nghiệm học tập STEM

Phần này sẽ thảo luận về sự cần thiết của việc phát triển chuyên môn cho giáo viên, cũng như vai trò của việc cung cấp các phản hồi có ý nghĩa trong việc giúp giáo viên phát triển chuyên môn và xây dựng văn hóa học tập, hợp tác, đổi mới sáng tạo trong trường học. Chúng ta sẽ sử dụng Khung phản hồi CROMA như là công cụ thường trực để cung cấp phản hồi cho giáo viên.
[EDU009O] Bạn sẽ học gì trong Phần 4?
[EDU009O] Slides Phần 4: Đánh giá trải nghiệm học tập STEM
[EDU009O] Bài học "STEM" mẫu 1: Bài học Hình tròn ở đâu nhỉ?
[EDU009O] Bài học "STEM" mẫu 2: Giờ học làm núi lửa
[EDU009O] Bài giảng "STEM" mẫu 3: Pha trộn màu sắc
[EDU009O] Bài học "STEM" mẫu 4: Xây đường dốc
[EDU009O] Bài học "STEM" mẫu 5: Đua xe bóng bay
[EDU009O] Văn bản hợp nhất: Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non
[EDU009O] Hiểu về Sự nghiệp Khoa học: Bản chất của Khoa học trong các Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Tiếp theo
[EDU009O] Đường dốc và lối đi - Học qua chơi hiệu quả nhất!
[EDU009O] Ghim hay không ghim? Lựa chọn, sử dụng và chia sẻ tài nguyên STEM chất lượng cao
[EDU009O] Các Mục tiêu Toàn cầu cho Sự Phát triển Bền vững
[EDU009O] Khung phản hồi CROMA
[EDU009O] Video bài học Phần 4 (Video 59:54)
[EDU009O] Cung cấp phản hồi có ý nghĩa cho đồng nghiệp của bạn (Bài tập về nhà)

Phần 5: Tạo dựng môi trường thúc đẩy việc học STEM

Phần này thảo luận những việc bạn cần làm để biến trường mầm non thành môi trường thuận lợi cho việc học STEM, thông qua thiết kế không gian lớp và trường học, chuẩn bị học liệu, thiết bị dạy và học, và tạo kết nối với phụ huynh và cộng đồng để làm giàu trải nghiệm học STEM cho trẻ mầm non.
[EDU009O] Bạn sẽ học gì trong Phần 5?
[EDU009O] Slide Phần 5: Kiến tạo môi trường hỗ trợ trải nghiệm học STEM có chất lượng cao
[EDU009O] Bố trí không gian trong trường mầm non (Video 2:09)
[EDU009O] Khám phá STEM thông qua các hoạt động vui chơi (Video 4:53)
[EDU009O] Có cần giới thiệu các đồ chơi mới cho trẻ không? (Video 8:29)
[EDU009O] Điều gì tạo nên một đồ chơi tốt? (Video 6:30)
[EDU009O] Cần có đủ vật liệu và lựa chọn cho trẻ em trong lớp học (Video 2:33)
[EDU009O] Các vật liệu có kết thúc mở trong lớp học (Video 4:12)
[EDU009O] Biến môi trường của bạn trở thành “Người Thày Thứ Ba”
[EDU009O] Không gian vui chơi ngoài trời chất lượng cho trẻ nhỏ
[EDU009O] Tích hợp công nghệ có ý nghĩa trong môi trường học tập sớm
[EDU009O] Hãy đưa tôi chữ E! Bảy chiến lược để hỗ trợ chữ “E” trong việc học STEM của trẻ nhỏ
[EDU009O] Lợi ích của việc kết nối trẻ em với thiên nhiên
[EDU009O] Video bài học Phần 5 (Video 49:28)
[EDU009O] Bài viết thu hoạch cuối khóa (Bài tập về nhà)
[EDU009O] Khảo sát sau khóa học