[STEMsmart] Nghề nghiệp mơ ước

VND 1,000,000 6 Sections 44 Lessons

Course Description

Trong tuần này của chương trình học, trẻ sẽ được nhận biết và hiểu thêm về các nghề nghiệp trong xã hội và định hướng nghề nghiệp trẻ muốn làm trong tương lai.

  • Có những nhận thức ban đầu về công việc và nghề nghiệp, đánh giá được những gì mình thích làm và không thích làm, làm cơ sở cho việc hướng nghiệp
  • Đóng vai về nhiều nghề khác nhau để hiểu thêm về công việc của mỗi ngành nghề
  • Lắng nghe bài hát và câu chuyện về mỗi ngành nghề khác nhau để hiểu biết và thêm quý trọng công việc của mỗi người
  • Hiểu được tầm quan trọng của các ngành nghề trong xã hội
  • Hiểu được rằng các nghề nghiệp khác nhau có các đặc thù công việc khác nhau và yêu cầu khác nhau, và trẻ có thể rèn luyện bản thân từ nhỏ để đáp ứng được các yêu cầu đó nếu muốn theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích
  • Hiểu rằng ai cũng có quyền được làm công việc mình cảm thấy yêu thích và phù hợp
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST10.2] Lời mở đầu
[SST10.2] Mục tiêu học tập
[SST10.2] Bản ghi webinar (Video 01:24:35)
[SST10.2] Thư gửi phụ huynh
[SST10.2] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST10.2] Bài hát chào hỏi: Nếu bạn thấy vui và bạn biết điều đó
[SST10.2] Cùng khám phá: Vì sao mọi người làm việc?
[SST10.2] Cùng xem: Peppa Pig - Làm việc và chơi
[SST10.2] Cùng trò chuyện: Việc con thích làm – Việc con không thích làm
[SST10.2] Cùng sáng tạo: Các nghề nghiệp trong xã hội
[SST10.2] Cùng xem: Ai cũng có ước mơ
[SST10.2] Cùng phân loại: Đồ dùng và nơi làm việc
[SST10.2] Cùng sáng tạo: Xây dựng nơi làm việc

Ngày 2

[SST10.2] Cùng khám phá: Các nghề nghiệp phục vụ cộng đồng
[SST10.2] Cùng chơi: Em làm cảnh sát giao thông
[SST10.2] Cùng xem: Peppa Pig - Nha sĩ
[SST10.2] Cùng sáng tạo: Cặp bác sĩ
[SST10.2] Cùng chơi: Bác sĩ khám bệnh
[SST10.2] Cùng xem: Peppa Pig – Cứu hỏa
[SST10.2] Cùng xem: Con muốn làm cô giáo
[SST10.2] Cùng xem: Con muốn làm giáo viên mầm non
[SST10.2] Cùng học chữ: Nghề nghiệp

Ngày 3

[SST10.2] Cùng trò chuyện: Ai nổi tiếng?
[SST10.2] Cùng vận động: Vận động viên
[SST10.2] Cùng xem: Vũ công
[SST10.2] Cùng nhau vận động: Tập làm cầu thủ bóng đá
[SST10.2] Cùng vận động: Đua thuyền
[SST10.2] Cùng xem: Con muốn trở thành người sáng tác truyện tranh
[SST10.2] Cùng xem: Con muốn làm họa sĩ

Ngày 4

[SST10.2] Cùng trò chuyện: Thế giới thay đổi như thế nào?
[SST10.2] Cùng nhau xem: Ước mơ của bé: Kiến trúc sư
[SST10.2] Cùng xem: Con muốn làm nhà du hành vũ trụ
[SST10.2] Cùng xem: Con muốn làm kỹ sư lái tàu
[SST10.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Nhà sáng chế
[SST10.2] Cùng xem: Khi con lớn lên – Chuyện nghề nghiệp của hai bạn sinh đôi
[SST10.2] Cùng hát: Mai này con lớn khôn

Ngày 5

[SST10.2] Cùng khám phá: Con muốn trở thành …
[SST10.2] Cùng đọc: Khi con lớn lên của Andrew Daddo và Jonathan Bentley
[SST10.2] Cùng xem: Khi con lớn lên của Yakovic
[SST10.2] Cùng sáng tạo: Con vẽ tương lai
[SST10.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Mục tiêu nghề nghiệp
[SST10.2] Cùng trò chuyện: Tương lai của con
[SST10.2] Tổng kết: Ngày hội việc làm
[SST10.2] Kết nối với gia đình