[STEMsmart] Xây đường dốc

VND 1,000,000 6 Sections 44 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ xây dựng những đường dốc của mình và tìm hiểu chuyển động của vật xuống đường dốc. Trẻ sẽ:

  • Nhận biết hình dạng của một vật sẽ ảnh hưởng tới việc vật đó lăn, trượt hay đứng yên
  • Quan sát độ nghiêng tác động tới vật có thể lăn bao xa
  • Quan sát những vật lăn nhanh hơn và xa hơn những vật khác
  • Quan sát các vật chuyển động khác nhau khi được thả từ đường dốc có độ dốc khác nhau, khi rời đường dốc và khi va chạm với vật khác
  • Nhận biết các vật thể trượt sẽ dễ chuyển động trên những bề mặt dốc hơn và cả vật trượt hay lăn đều chuyển động nhanh hơn xuống những bề mặt dốc hơn
  • Tìm hiểu những công dụng của đường dốc đối với con người
  • Nghe và xem những đoạn băng theo chủ đề hiểu thêm về đường dốc
  • Phát triển khả năng tình cảm và xã hội khi cùng hoạt động và vui chơi trong các nhóm nhỏ và lớn
  • Làm quen với chữ “Ll”, âm /l/ và từ Lên
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST07.2] Lời mở đầu
[SST07.2] Mục tiêu học tập
[SST07.2] Bản ghi webinar (Video 01:34:16)
[SST07.2] Thư gửi phụ huynh
[SST07.2] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST07.2] Bài hát chào hỏi: Cậu làm bạn tớ nhé?
[SST07.2] Cùng trò chuyện: Trượt dốc
[SST07.2] Cùng khám phá (Ngoài sân): Lăn, trượt hay đứng yên?
[SST07.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Phân loại các vật sẽ lăn, trượt và đứng yên
[SST07.2] Cùng xem: “Cái gì gì đấy”
[SST07.2] Cùng chơi: Lăn, lăn, trượt!
[SST07.2] Cùng học chữ cái: Chữ Ll và từ “Lên”
[SST07.2] Cùng học chữ: Hình dạng chữ (“Ll”)
[SST07.2] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST07.2] Bài hát chào hỏi: Cậu làm bạn tớ nhé?
[SST07.2] Cùng trò chuyện: Từ có vần với Đường dốc
[SST07.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Cùng chuyển động
[SST07.2] Cùng trò chuyện: Máy móc đơn giản
[SST07.2] Cùng đọc: Bánh xe có công dụng gì?
[SST07.2] Cùng học chữ: Chữ cái trong tên của chúng mình ("Ll")
[SST07.2] Cùng học chữ: Đi theo hình chữ ("Ll")

Ngày 3

[SST07.2] Bài hát chào hỏi: Cậu làm bạn tớ nhé?
[SST07.2] Cùng trò chuyện: Trò chuyện về đường dốc
[SST07.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây dựng đường dốc
[SST07.2] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Bức vẽ sơn đường dốc
[SST07.2] Cùng đọc: Bánh xe có công dụng gì?
[SST07.2] Cùng viết và vẽ: Sử dụng đường dốc
[SST07.2] Cùng học chữ cái: Trang trí chữ cái (“Ll”)

Ngày 4

[SST07.2] Bài hát chào hỏi: Cậu làm bạn tớ nhé?
[SST07.2] Cùng trò chuyện: Đường dốc
[SST07.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây đường dốc ống
[SST07.2] Cùng xem: “Tàu lượn siêu tốc”
[SST07.2] Cùng trò chuyện: Theo thứ tự
[SST07.2] Cùng tương tác: “Từ bắt đầu với ‘L’”
[SST07.2] Chơi với từ: Điệp âm (/l/)

Ngày 5

[SST07.2] Bài hát chào hỏi: Cậu làm bạn tớ nhé?
[SST07.2] Cùng khám phá (Ngoài sân): Đi “săn” đường dốc, cầu trượt và đường dốc
[SST07.2] Cùng viết và vẽ: Chúng mình đi dạo
[SST07.2] Cùng xem: “Cái gì gì đấy”
[SST07.2] Cùng đọc: Tàu lượn siêu tốc
[SST07.2] Cùng viết và vẽ: Cuốn sách cảm xúc
[SST07.2] Chơi với từ: Ai biết từ của tớ?
[SST07.2] Tổng kết
[SST07.2] Kết nối gia đình