[STEMsmart] Xây nhà

VND 1,000,000 6 Sections 47 Lessons

Course Description

Trong tuần đầu tiên, trẻ sẽ bắt đầu học về những ngôi nhà và những tòa nhà. Trẻ sẽ:

  • Khám phá những vật liệu khác nhau được sử dụng trong xây dựng nhà
  • Làm quen với những bộ phận khác nhau trong một ngôi nhà
  • Xây dựng những ngôi nhà của riêng mình bằng những học liệu đa dạng
  • Nhận dạng và xác định hình hai chiều trong các ngôi nhà và tòa nhà
  • Làm quen với khái niệm xây dựng khi lắng nghe câu chuyện “Xây nhà” của tác giả Byron Barton - câu chuyện mô tả các công đoạn xây dựng một ngôi nhà.
  • Bắt đầu nhận biết sự quan trọng của việc để xây một nhà nhà vững chắc cần nhiều thời gian qua đoạn băng “Ba chú lợn con” 
  • Khám phá những phiên bản khác nhau của cùng một câu chuyện khi lắng nghe Ba chú lợn con phiên bản chuyện kể và phiên bản phim hoạt hình 3D
  • Nhận biết rằng con người và động vật sống trong những ngôi nhà khác nhau
  • Cùng ôn lại chữ cái Tt, âm /t/ và chữ Xx, âm /x/ cùng từ Xây dựng
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST08.1] Lời mở đầu
[SST08.1] Mục tiêu học tập
[SST08.1] Thư gửi phụ huynh
[SST08.1] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST08.1] Bài hát chào hỏi: “Khi tớ xây nhà”
[SST08.1] Cùng trò chuyện: Những ngôi nhà và tòa nhà
[SST08.1] Cùng xem: Những ngôi nhà trên thế giới
[SST08.1] Giờ khám phá (Ngoài trời): Săn tìm vật liệu
[SST08.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Vật liệu khác nhau
[SST08.1] Cùng xem: ”Ba chú lợn con” #1
[SST08.1] Cùng học chữ cái: Chữ Xx và từ “Xây dựng”
[SST08.1] Chơi với chữ: Từ chỉ hành động
[SST08.1] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST08.1] Bài hát chào hỏi: “Khi tớ xây nhà” #2
[SST08.1] Cùng trò chuyện: Nhiều vật liệu hơn nữa
[SST08.1] Giờ khám phá (Trong nhà): Tường và Mái
[SST08.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Dụng cụ xây dựng
[SST08.1] Cùng đọc: Xây nhà #1
[SST08.1] Cùng xem: “Ba chú lợn con” #2
[SST08.1] Cùng chơi: Lợn, lợn, sói!
[SST08.1] Cùng học chữ cái: Chữ Nn và từ “Ngôi nhà”

Ngày 3

[SST08.1] Bài hát chào hỏi: “Khi tớ xây nhà” #3
[SST08.1] Cùng trò chuyện: Các bức tường của ngôi nhà
[SST08.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Thổi để kiểm tra
[SST08.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Xây nhà bằng vật liệu sẵn có
[SST08.1] Cùng xem: “Ba chú lợn con” #3
[SST08.1] Cùng vẽ và viết: “Ba chú lợn con” #1
[SST08.1] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Xx”)
[SST08.1] Chơi chữ: Trò chơi nối

Ngày 4

[SST08.1] Bài hát chào hỏi: “Nào cùng đi!” (“Walking! Walking!”) #1
[SST08.1] Cùng trò chuyện: Hình dạng trong ngôi nhà
[SST08.1] Cùng khám phá (Ngoài trời): Xây dựng hình dạng
[SST08.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Xây ngôi nhà hình dạng
[SST08.1] Cùng đọc: Xây nhà #2
[SST08.1] Cùng vẽ và viết: “Ba chú lợn con” #2
[SST08.1] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái (/x/)
[SST08.1] Chơi chữ: Điệp âm (/x/)
[SST08.1] Chơi chữ: Các thành phần trong câu

Ngày 5

[SST08.1] Bài hát chào hỏi: “Nào cùng đi!” (“Walking! Walking!”) #2
[SST08.1] Cùng trò chuyện: Bên trong một tòa nhà
[SST08.1] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây nhà
[SST08.1] Cùng đọc: “Ba chú lợn con” #4
[SST08.1] Cùng vẽ và viết: Những chú lợn con của chúng mình
[SST08.1] Cùng học chữ cái: Săn chữ cái ("Xx/Nn") và từ Xây dựng/Ngôi nhà
[SST08.1] Cùng học chữ cái: Chữ tạo thành từ
[SST08.1] Tổng kết
[SST08.1] Kết nối gia đình