[STEMsmart] Xây cho cao, xây cho vững

VND 1,000,000 6 Sections 49 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ khám phá các dụng cụ và vật liệu xây dựng và bắt đầu tập trung vào xây dựng những công trình của riêng mình. Khi xây dựng, trẻ sẽ khám phá độ vững và bền của công trình. Trẻ sẽ:

  • Sử dụng các vật liệu khác nhau để xây nhà
  • Tìm hiểu phương pháp xây dựng cao hơn và vững hơn
  • Xem các đoạn băng theo chủ đề để mở rộng kiến thức về khoa học được giới thiệu trong tuần
  • Lắng nghe các truyện đọc với nhiều phiên bản để hiểu thêm về những vật liệu giúp xây vững và tạo kết nối giữa những phiên bản khác nhau của cùng một câu chuyện
  • Học hỏi thêm về các dụng cụ và cách con người sử dụng chúng qua loạt phim theo chủ đề
  • Ôn lại chữ cái Dd, âm /d/ và từ Dụng cụ
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST08.2] Lời mở đầu
[SST08.2] Mục tiêu học tập
[SST08.2] Bản ghi webinar (Video 27:43)
[SST08.2] Thư gửi phụ huynh
[SST08.2] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST08.2] Bài hát chào hỏi: “Chào buổi sáng”
[SST08.2] Cùng trò chuyện: Vật liệu xây dựng
[SST08.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Sử dụng các vật liệu xây dựng
[SST08.2] Cùng trò chuyện: Những vật liệu khác nhau
[SST08.2] Cùng đọc: 3 chú lợn sa mạc
[SST08.2] Cùng vẽ và viết: So sánh các phiên bản
[SST08.2] Cùng học chữ cái: Chữ Dd và từ “Dụng cụ”
[SST08.2] Cùng học chữ cái: Tô chữ cái bằng chân
[SST08.2] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST08.2] Bài hát chào hỏi: “Chào buổi sáng”
[SST08.2] Cùng trò chuyện: Xây cao
[SST08.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây dựng cao ốc
[SST08.2] Cùng xem: “Chirp xây tổ”
[SST08.2] Cùng xem: Dụng cụ vui vẻ
[SST08.2] Cùng vẽ và viết: Câu đố dụng cụ
[SST08.2] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Dd”)
[SST08.2] Cùng học chữ cái: Túi chữ cái (/d/)
[SST08.2] Cùng học chữ cái: Chữ cái D tuyệt vời

Ngày 3

[SST08.2] Bài hát chào hỏi: “Chào buổi sáng”
[SST08.2] Cùng trò chuyện: Xây vững
[SST08.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây dựng tòa tháp cốc
[SST08.2] Cùng xem: “Thổi, thổi mạnh!”
[SST08.2] Cùng đọc: 3 chú lợn sa mạc
[SST08.2] Cùng vẽ và viết: Kể lại câu chuyện 3 chú lợn sa mạc
[SST08.2] Cùng học chữ cái: Đoán từ (/d/)
[SST08.2] Chơi chữ: Điệp âm (/d/)
[SST08.2] Kết nối gia đình

Ngày 4

[SST08.2] Bài hát chào hỏi: “Tên bạn là gì?”
[SST08.2] Cùng trò chuyện: Nhiều vật dụng xây dựng hơn nữa
[SST08.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây nhiều cao ốc hơn
[SST08.2] Cùng xem: “Chirp xây tổ”
[SST08.2] Cùng xem: Dụng cụ vui vẻ
[SST08.2] Cùng học chữ: Từ bắt đầu với chữ “Dd”
[SST08.2] Chơi chữ: Các thành phần trong câu
[SST08.2] Cùng hát: Bài hát ABC

Ngày 5

[SST08.2] Bài hát chào hỏi: “Tên bạn là gì?”
[SST08.2] Cùng trò chuyện: Xây cao hơn, xây vững hơn
[SST08.2] Cùng khám phá (Trong nhà): Xây dựng tự do
[SST08.2] Cùng đọc: Giáo viên tự chọn
[SST08.2] Cùng vẽ và viết: Câu đố xây dựng
[SST08.2] Cùng học chữ cái: Săn chữ cái ("Dd") và từ Xây dựng/Ngôi nhà
[SST08.2] Cùng học chữ cái: Chữ cái trong tên của chúng mình (“Dd”)
[SST08.2] Tổng kết
[SST08.2] Kết nối gia đình