[STEMsmart] Mọi điều về con

VND 1,000,000 6 Sections 42 Lessons

Course Description

Trong tuần này, các bé sẽ tìm hiểu về bản thân, tên gọi, ngày sinh, các đặc điểm hình dạng bên ngoài, và tính cách bên trong, những điều trẻ thích và không thích, khiến bản thân trẻ trở nên đặc biệt. Điều này giúp trẻ khám phá cái tôi của mình, hình thành sự tự tin và lòng tự tôn.

Trẻ cũng sẽ tìm hiểu các bộ phận của cơ thể, các giác quan, cách các bộ phận của cơ thể và các giác quan hoạt động, và học cách bảo vệ cơ thể và giữ gìn vệ sinh thân thể.

Trẻ sẽ hình thành nhận thức về cảm xúc của bản thân để tạo ra kết nối xã hội lành mạnh và cá nhân hóa với những người xung quanh.

Các bé sẽ:

  • Nghe cuốn sách đọc “Tớ yêu bản thân” của Karen Beaumont, xem phim hoạt hình “Soi gương”, và cùng trò chuyện, để hình thành nhận thức về bản thân;
  • Sáng tạo cuốn sách “Mọi điều về tớ” và ghi âm phần trình bày của mình;
  • Khám phá các bộ phận bên ngoài và bên trong cơ thể, và cả những phần không hẳn là “các bộ phận” với cuốn sách đọc “Các bộ phận” của Tedd Arnold;
  • Điều tra cách các giác quan hoạt động trong Phòng thí nghiệm Các giác quan
  • Khám phá cảm xúc của bản thân và chia sẻ điều đó với bạn bè trong “Nhật ký tình bạn”
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST02.1] Lời mở đầu
[SST02.1] Mục tiêu học tập
[SST02.1] Bản ghi webinar
[SST02.1] Thư gửi phụ huynh

Ngày 1

[SST02.1] Bài hát chào hỏi: “Bạn tên gì?”
[SST02.1] Cùng thảo luận: Con đặc biệt
[SST02.1] Cùng đọc: “Tớ yêu bản thân”
[SST02.1] Cùng vẽ và viết: Cuốn sách "Mọi điều về tớ"
[SST02.1] Cùng chia sẻ (Nhóm nhỏ): Điều gì làm bạn đặc biệt?
[SST02.1] Cùng xem: “Soi gương”
[SST02.1] Cùng sáng tạo: Làm bảng tên
[SST02.1] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST02.1] Bài hát: “Head and Shoulders, Knees and Toes”
[SST02.1] Cùng khám phá: Ai cao hơn? Ai nặng hơn?
[SST02.1] Cùng vận động (ngoài trời): Mấy giờ rồi “Ông Sói” ơi?
[SST02.1] Cùng trò chuyện: Ai chạy nhanh hơn?
[SST02.1] Cùng đọc: “Tớ và cơ thể tuyệt vời của tớ”
[SST02.1-ESL] Cùng chơi: Cơ thể tuyệt vời của tớ
[SST02.1] Cùng vẽ và viết: Scan cơ thể
[SST02.1] Cùng đọc: “Các bộ phận”

Ngày 3

[SST02.1] Bài hát: Năm giác quan
[SST02.1] Cùng khám phá (trong lớp): Phòng Thí nghiệm Năm giác quan
[SST02.1] Cùng khám phá (ngoài trời): Khám phá với Năm giác quan
[SST02.1] Cùng đọc: Năm giác quan
[SST02.1] Cùng chơi: Có hay Không?
[SST02.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Chiếc hộp bí mật
[SST02.1] Cùng sáng tạo: Món quà đặc biệt

Ngày 4

[SST02.1] Bài hát: “Head and Shoulders, Knees and Toes”
[SST02.1] Cùng trò chuyện: Tớ đã lớn lên như thế nào?
[SST02.1] Cùng khám phá: Nhu cầu của con người
[SST02.1] Cùng đọc: “Cơ thể tuyệt vời của tớ”
[SST02.1] Cùng trò chuyện: Sơ đồ Sống khỏe
[SST02.1] Cùng xem: “Bee-bim bop”
[SST02.1] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Bữa tối có gì?

Ngày 5

[SST02.1] Bài hát: “Bạn tên gì?”
[SST02.1] Cùng trò chuyện: Bạn cảm thấy thế nào?
[SST02.1] Cùng đọc: Cảm xúc của tớ và tớ
[SST02.1] Cùng chơi: Soi gương
[SST02.1] Cùng đọc: Cơ thể của tớ thuộc về tớ
[SST02.1] Cùng sáng tạo: Nhật ký tình bạn
[SST02.1] Tổng kết
[SST02.1] Kết nối gia đình