[STEMsmart] 3R/3T

VND 1,000,000 6 Sections 39 Lessons

Course Description

Trong tuần này, trẻ sẽ tìm hiểu về lối sống thông minh thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường: Tiết giảm-Tái sử dụng-Tái chế. Trẻ sẽ:

  • Nhận biết những gì quan trọng cho môi trường sống của mỗi loài, lợi ích của môi trường trong lành với con người và động thực vật
  • Đánh giá được tình hình sức khỏe môi trường xung quanh nơi ở và xác định các nguồn ô nhiễm
  • Nhận biết nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và một số biện pháp bảo vệ môi trường
  • Nhận biết tác dụng của việc tiết kiệm nguồn năng lượng của trái đất bằng cách giảm thiểu sử dụng những nguồn lực không cần thiết
  • Đánh giá được tình trạng rác thải trong trường học và đề xuất được các biện pháp tiết giảm rác thải trong trường học
  • Nhận biết, so sánh được những hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày gây tác hại tới môi trường
  • Nhận biết lợi ích của việc quét dọn và bỏ rác đúng nơi quy định, ích lợi của việc phân loại và tái chế rác
Course Content

Hướng dẫn chung

[SST08.4] Lời mở đầu
[SST08.4] Mục tiêu học tập
[SST08.4] Bản ghi webinar (Video 01:26:55)
[SST08.4] Thư gửi phụ huynh
[SST08.4] Chia sẻ ý tưởng của bạn

Ngày 1

[SST08.4] Cùng đọc truyện: Trên đồng cỏ xanh
[SST08.4] Cùng xem: Chú Đốm bảo vệ môi trường
[SST08.4] Cùng vận động: Ta đi vào rừng xanh
[SST08.4] Cùng nghe kể chuyện: Tiếng kêu cứu của rừng xanh
[SST08.4] Cùng hát: Cả thế giới
[SST08.4] Cùng khám phá (Ngoài trời): Sức khỏe môi trường nơi bé ở
[SST08.4] Cùng sáng tạo: Bản tin môi trường
[SST08.4] Kết nối gia đình

Ngày 2

[SST08.4] Cùng hát: Bài hát 3R
[SST08.4] Cùng xem: Hành trình của 3 bình nhựa
[SST08.4] Cùng đọc truyện: Bạn chớ vứt nó đi
[SST08.4] Chơi đóng vai: Siêu nhân đỏ, siêu nhân xanh
[SST08.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Kế hoạch 5 phút mỗi ngày

Ngày 3

[SST08.4] Cùng hát: Bé quét nhà
[SST08.4] Cùng xem: Hãy bỏ rác vào đây
[SST08.4] Cùng khám phá: Đánh giá rác thải trong trường
[SST08.4] Cùng khám phá: Chôn rác
[SST08.4] Cùng xem: Peppa Pig - Tái chế
[SST08.4] Cùng chơi: “Bỏ rác vào thùng”
[SST08.4] Cùng sáng tạo: Nhãn dán thùng rác

Ngày 4

[SST08.4] Cùng hát: Trên đồng cỏ xanh
[SST08.4] Cùng xem: Bạn cá đi đâu rồi?
[SST08.4] Cùng trò chuyện: Thức ăn thừa
[SST08.4] Cùng sáng tạo: Hành trình của hạt lúa
[SST08.4] Cùng xem: Peppa Pig - Phân hữu cơ
[SST08.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Làm phân hữu cơ
[SST08.4] Cùng chơi: “Thi trồng cây”

Ngày 5

[SST08.4] Cùng vận động: Trò chơi ném vòng
[SST08.4] Cùng xem: Giấy được sản xuất như thế nào?
[SST08.4] Hoạt động theo nhóm nhỏ: Sản xuất giấy
[SST08.4] Cùng sáng tạo: Gấp origami bằng giấy đã qua sử dụng
[SST08.4] Cùng sáng tạo: Lâu đài tái chế
[SST08.4] Tổng kết: Bảo tàng tái chế
[SST08.4] Kết nối gia đình